Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2012 hos G-gruppen:
2 februari

Inbjudan till medverkan

Valberedningen behöver hjälp och inbjuder alla glada medlemmar till att medverka till en öppen beredningsprocess avseende kandidater till styrelse och avseende andra funktionärer inför årsstämman 2012.

Några av våra nuvarande aktiva avböjer av privata skäl omval respektive avsäger sig sitt uppdrag. Det kan kännas både negativt och positivt. Negativt för att välbekanta ansikten försvinner - positivt för att förnyelse aldrig skadar.

Vi behöver frivilliga kandidater till ordförandeposten, till styrelsen och till valberedningen.

Dessutom behöver föreningen frivilliga som vill arbeta med olika uppgifter såsom hemsidan, forumet, översättningar m. m. Kom gärna med egna idéer avseende andra, nya arbetsgrupper.

Vi erbjuder ett stimulerande och helt skattefritt, dvs. oavlönat, arbete i folkbildningens anda och till gagn för forskningen kring migrationen kring Östersjön.

Vi vill ha era anmälningar senast den 15/2/2012 till Gunilla Hanserkers <g.hanserkers@gmail.com> eller Jürgen Weigle <jurgen@weigle.org> så att vi hinner med att bearbeta och sammanställa era förslag till årsstämman.

Föreningen blir precis så bra som vi tillsammans gör den.

För valberedningen
Gunilla HanserkersJürgen Weigle
g.hanserkers@gmail.com      jurgen@weigle.org


Copyright © Lars Craemer.