Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2012 hos G-gruppen:
14 mars

Nytt på Databasen Över Östersjön

Den tidigare uppskattade Databasen Över Östersjön har uppdaterats och avsevärt förbättrats genom en rad olika åtgärder:

  • För att underlätta sökandet har innehållet i de olika volymerna sorterats i kronologisk ordning.
  • De dokument som tidigare låg i databasen och inte innehöll namn på resenärer har tagits bort, vilket snabbat upp sökandet.
  • Till de tidigare 1 400 dokumenten med namn på resande har det tillkommit ytterligare 2 000 dokument.

Sålunda innehåller Databasen Över Östersjön nu 3 400 dokument med omkring hundratusen namn på resenärer som korsat Östersjön främst till och från Skåne under åren 1690 - 1867. Det finns ännu några luckor i redovisningen, vilka förhoppningsvis på sikt kommer att kunna täckas.

Webbredaktionen hoppas, att alla som söker resenärer skall få god hjälp av databasen.Copyright © Lars Craemer.