Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2012 hos G-gruppen:
8 juli

Inför Släktforskardagarna i Gävle 24-26 augusti

Föreningen deltar i årets Släktforskardagar, som kommer att äga rum i Högskolan i Gävle den 25 och 26 augusti. G-gruppen kommer att delta i utställningen. Du skall vara välkommen till vår monter nr. 18, till vänster om entren i utställningshallen ”Idun”.

Där kommer du att träffa bland andra Otfried Czaika, Anita Sundell och Erik Lindholm, som är föreningens representanter på Släktforskardagarna. De kan t.ex. visa dig nyheter inom projektet Över.Östersjön som tillkommit efter omstarten i våras. Några nya volymer, som visar postjaktstrafiken till och från Ystad, kommer att visas. Likaså kommer du att få reda på hur du kan söka efter enskilda resenärer med avseende på namn, yrke och resedatum. För närvarande kan man enkelt söka efter 4 000 resande främst från perioden 1730 - 50.

I vår monter kommer vi att presentera Föreningen G gruppen och dess omfattande kunskap vad gäller släktforskning runt Östersjön. Finns någon medlem på plats, kom gärna med och representera föreningen! Det brukar komma många som frågar om släktforskning i Tyskland och Baltikum.

Under släktforskardagarna kommer vi även erbjuda att för 125 kr bli medlem resten av 2012 samt hela 2013.


Copyright © Lars Craemer.