Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2012 hos G-gruppen:
26 augusti

Över Östersjön blev succé i Gävle

Utställningen på årets Släktforskardagar blev framgångsrik för G-gruppens räkning. Under de två utställningsdagarna hade vår monter många besökare med frågor om släktforskning kring Östersjön. Där diskuterades vad G-gruppen idag kan erbjuda för alla, nämligen Vägvisarna med råd, litteraturförslag och länkar för dem som forskar i de olika regionerna, som vi representerar.

Men framför allt rörde sig samtalen kring vad föreningens medlemmar kan använda för att förbättra sina möjligheter att nå resultat i sin forskning. Det handlar främst om vårt Diskussionsforum, som hjälpt många medlemmar att finna vägar till lösningar på sina forskningsproblem.

Vidareutvecklingen av Projektet Över Östersjön med passagerarlistor, som är sökbara med avseende på namn och yrke hade dock det största nyhetsvärdet. För närvarande ligger omkring 4000 passagerare enkelt sökbara ute på Medlemssidorna. Det gäller främst resande till och från Ystad. Det väckte stort intresse bland besökarna om de möjligheter det innebär nu och i framtiden. De sökbara sidorna kommer successivt att utökas, samtidigt som nya volymer med passagerarlistor fotograferas och läggs ut på hemsidan.

Ett lyckat deltagande vid Släktforskardagarna för G-gruppens vidkommande.Copyright © Lars Craemer.