Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2012 hos G-gruppen:
3 oktober

Lyssna, se och lär om forskning runt Östersjön

Sollentuna släktforkare har en temadag lördagen den 20 oktober, kl.11.00-14.00 i Sollentuna Bibliotek. Anita Sundell och tidvis även Ingemar Goliath från G-gruppen kommer att finnas på plats med att visa vad vi kan erbjuda. Mellan Kl.14-15 föreläses över temat "Emigration" i Amorinasalen.

Vill du få en fördjupad kunskap hur man släktforskar i länderna runt Östersjön erbjuder Medborgarskolan i Stockholm en kvällskurs i "Släktforskning kring Östersjön Vv". Kursen kommer att ledas av G-gruppens tidigare ordförande Otfried Czaika.

Kursen börjar den 24 oktober och omfattar 4 stycken tretimmarspass.Copyright © Lars Craemer.