Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2012 hos G-gruppen:
2 december

Medlemsavgift 2013

Snart är det nytt år igen och det är dags för medlemsavgiften för 2013. Enligt tidigare stämmobeslut är avgiften oförändrad 125 kronor eller 12,50 euro för alla som bor i Euroländer, såsom Tyskland och Finland samt i Danmark, Norge, Island, Schweiz och Lichtenstein.

Du kan betala avgiften genom att sätta in 125 kronor på föreningens plusgiro 16 30 02-9. Glöm inte att skriva namn på talongen. Om du sedan förra året har ändrat adress eller vill ändra andra uppgifter om din forskningsinriktning, så gör det då på Ändringsmeddelandet.

För dig som är bosatt utanför Sverige kan betala genom att sätta in beloppet vårt
Plusgirokonto: 16 30 02-9
BIC: NDEASESS
IBAN: SE70 9500 0099 6026 0163 0029
Mottagare:
Föreningen G-gruppen
Kontaktadress:
kassoren@g-gruppen.net
Bank:
Nordea-Plusgirot
S 105 06 Stockholm / Sverige
Om du är osäker på hur betalningsblanketten skall fyllas i, så tala med din bank.

För nya medlemmar gäller att medlemsavgift som betalats efter 1 november 2012 gällar också för 2013.Copyright © Lars Craemer.