Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2012 hos G-gruppen:
19 december

Mellanrapport nr 2 om Östersjöprojektet

Då det tydligen uppstått vissa missförstånd efter vår förra rapport vill vi förtydliga denna.

Med bildmaterial som förkommit avsågs de kopior av originaldokument som den tidigare projektgruppen på olika sätt framtagit inom sitt uppdrag för föreningen och vilka sedan inte överlämnats till föreningen. Originaldokumenten finns givetvis kvar och har således på nytt fotograferats. Dessutom återfick vi av en medlem utan kostnad ett antal bildkopior som denne medlem tidigare hade köpt av föreningen. Den största delen av dokumentkopiorna har lagts ut på medlemssidorna, dock inte alla volymer som vi har tillgång till.

På föreningens medlemsidor kan ni även se vilka av volymerna hittills gjorts sökbara. Dessa är i höger kolumn markerade med röd stil. Antalet sökbara namn har sedan mitten av oktober, då vi lämnade vår första mellanrapport, tredubblats till ca. 30.000 passagerarnamn, vilket vi anser vara ett godtagbart resultat. Före årsskiftet kommer ytterligare några tusen namn över utresande från Helsingborg i mitten av 1800-talet att ligga ute på hemsidan.

Om du själv vill hjälpa till att registrera namn och därmed snabba på att fler sökbara namn blir tillgängliga, kan du välja lämplig volym av dem, som ännu inte blivit registrerade. Du hittar bilderna från dem på Medlemssidorna. Det gäller de volymer som till höger är markerade med svart stil. För att undvika dubbelarbete bör du meddela projektledaren Erik Lindholm, så får du instruktioner hur du skall göra. Välkommen!

Även kontrolläsningen av de transkriberade namnen har påbörjats. Rättelserna kommer att införas efterhand. Dessutom kommer ytterligare ett antal dokument att transkriberas och läggas ut på medlemssidorna i läsbar form. Detta arbete påbörjas efter nyår, för nu gör våra frivilliga ett uppehåll för att fira jul och årsskiftet.

Hela projektgruppen önskar alla läsare en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!Copyright © Lars Craemer.