Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2012 hos G-gruppen:
23 december

Ny bok om migration över Östersjön


Antologin Migration und Kulturtransfer im Ostseerraum während der Frühen Neuzeit, förenar ett dussin bidrag som sysslar med olika aspekter av migration och kulturell transfer i Östersjöområdet mellan ca 1500 och år 1800.

De olika bidragen är därmed också av intresse för alla som ägnar sig åt Östersjöområdets historia som genom århundraden har präglats av människor och tankar i rörelse. Bidragen i antologin är skrivna dels på tyska, dels på engelska.

ISBN 978-7000-276-2, ca 240s, 250kr (inkl. frakt), boken kan beställas av Otfried Czaika.Copyright © Lars Craemer.