Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2012 hos G-gruppen:
30 december

Ordförande har ordet

Jag vill här ta tillfället i akt och tacka alla i styrelse, alla andra funktioner och er medlemmar i föreningen som gör ovärderliga ideella insatser för G-gruppen. Önskar alla er Ett Gott Nytt År.

Årsmöte 2013
Ordinarie årsmöte är planerad lördag den 23 mars 2013 kl 13.00 i Tyska kyrkans församlingssal, Gamla Stan. Glöm ej att notera i kalendern årsmöte dagen.

Medlemsavgift för 2013
Tack för att du är med i G-gruppen. Vi vill bara påminna om att det är dags att betala medlemsavgift 125 kr för år 2013. Genom ditt medlemskap bidrar du till att vi kan ha en levande förening.

Med en önskan om en framgångsrik familjeforskning och Ett Gott Nytt År.

Franz Brejcha
OrdförandeCopyright © Lars Craemer.