Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2013 hos G-gruppen:
14 januari

Hej igen!

Efter att hemsidan har varit nersläckt en tid är den åter på plats och du kan använda den som tidigare. Vår server har inte påverkats. Det är endast ”adresslappen” som varit på villovägar, varför annat arbete har kunnat göras, medan sidan legat nere.

  • En helt ny volym med 5 000 sökbara namn ligger nu på databasen ”Över Östersjön”. Den utgör personer som rest utomlands från Malmö under åren 1850 – 1859. Nu ligger alltså över 34 800 sökbara namn i databasen.
  • Vidare har en del kompletteringar och rättningar gjorts i andra volymer. Det är uppmärksamma medlemmar som bidragit till att detta kommit till stånd.
  • Uppdatering har gjorts av Medlemmarnas forskning, som visar vilka namn våra medlemmar har som forskningsobjekt.

Hoppas att du kommer att få nytta av de nya uppgifterna och av allt annat som G-gruppen kan erbjuda.Copyright © Lars Craemer.