Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2013 hos G-gruppen:
4 mars

Unikt samarbete i släktforskningens tjänst

Sverige Amerika Centret i Karlstad och Föreningen G-gruppen i Stockholm har träffat ett unikt avtal om samarbete rörande gemensam genealogisk forskning samt gemensam utveckling och underhåll av databaser avseende migration till och från Sverige och andra genealogiska frågor såsom bibliografier, källförteckningar och liknande temata. Samarbetet inleds med vidareutvecklingen av G-gruppens pågående projekt om "Resande över Östersjön".

Sverige Amerika Centret, som har sina rötter i Emigrantregistret i Karlstad, har som forskningsinstitution verkat i över femtio år med speciell inriktning på utvandringen till Nordamerika. Föreningen G-gruppen har funnits i över tolv år som renodlad Internetförening med tyngdpunkt på migrationen mellan länderna kring Östersjön och spridning av information av främst digital, men även konventionell genealogisk forskning i Östersjöländerna. Sverige Amerika Centret är även verksamt i Nordamerika genom sin systerorganisation The Swedish Council of America med säte i Minneapolis. Föreningen G-gruppen har nära kontakter med ett antal regionala genealogiska föreningar i grannländerna.

Genom denna samverkan hoppas båda föreningarna tillsammans kunna bidraga ytterligare till kunskaperna kring migrationen till gagn och nytta för förståelsen mellan folken.Copyright © Lars Craemer.