Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2013 hos G-gruppen:
5 maj

Nytt samarbete och ny teknik under 2013

En delvis ny styrelse valdes vid senaste årsmötet. Dess sammansättning speglar det nyligen ingångna samarbetet med Sverige Amerika Centret i Karlstad. Förhoppningen är att detta samarbete skall leda till att projektet ”Över Östersjön” skall tillförs resurser.

Protokollet från årsmötet visar den nya styrelsen, som också finns presenterad på Styrelsen 2013.

Årsmötet 2013 biföll en motion som gav styrelsen i uppdrag att undersöka tekniska möjligheter till att komplettera fysiska möten med virtuella och elektroniska omröstningar/val. Motiveringen är att ge alla de medlemmar i G-gruppen som nu inte har möjlighet att fysiskt delta i årsmöten och därmed möjlighet att vara delaktiga i föreningens övergripande beslut. Därmed inte sagt fysiska möten skall upphöra. Men G-gruppens medlemmar finns över hela Sverige samt även till en betydande del i utlandet. Föreningens flesta utlandsmedlemmar finns i länderna runt Östersjön, där många har hjälp och nytta av att vara medlemmar.

Styrelsen kommer nu att utreda möjligheterna till att utveckla internetmöten, omröstningar och val via Internet. Vi vet att det bland medlemmarna finns kunskap och intresse som vi vill utnyttja.Copyright © Lars Craemer.