Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2013 hos G-gruppen:
30 december

Ordföranden Franz Brejcha rapporterar

Gott Nytt År 2014!

Tack för det gångna året och Tack för allt arbete många utfört med att öka intresse för föreningen och hjälpt många medlemmar i sin släktforskning!

Från början av 2013 och fram till nu har medlemsantalet ökat något, idag är vi ca 300 medlemmar.

”Över Östersjön". ÖÖ-projektet fick nya medarbetare under året genom att Svenska Migrationscentret i Karlstad gett några av sina kontor i uppdrag att registrera bilder för vårt projekt. Ytterligare kontor planeras börja arbeta med ÖÖ-projektet. Bakgrunden är den att Svenska Migrationscentret med stöd av regeringen kommer att etablera 50 kontor med totalt 1000 anställda på olika platser i Sverige. Varje kontor kommer att har 20-26 anställda. Satsningen sker för att dokumentera den svenska migrationshistorien. Rapporter har inkommit från de nu medverkande stationerna. Stationen i Trollhättan har nu lämnat sin första rapport. Migrationscentret i Karlstad planerar att öppna en station i Sollentuna med stöd av Sollentuna kommun. Då räknar styrelsen med att få ytterligare hjälp med ÖÖ-projektet och även hjälp med annan dokumentering. G-gruppens ordförande är kontaktperson i samband med etablering av kontoret i Sollentuna.

Släktforskardagarna i Köping gav oss direkt 14 nya medlemmar. Många intresserade besökare kom och besökte Franz i montern. År 2014 hålls Släktforskardagarna i Karlstad.

Det har varit ganska mycket under året för styrelsen. Det tog sin tid att hitta rätt person som ville åtar sig kassörsfunktionen. Vi hälsar vår nya kassör Helen Wasbäck välkommen! Hon har tagit vid och kommit med nya friska idéer och intressanta ändringarna rörande bokföring. Samtidigt vill vi från styrelsen tacka avgående kassör Christa Samuelsson för ett gediget och utmärkt arbete. Christa har genom sitt starka personliga engagemang som kassör lagt en bra grund för vår nya kassör Helen. Under de närmaste dagarna kommer hon att skicka ut påminnelse att det är dags att betala medlemsavgift för 2014.

Efter många års strul i föreningen så börjar vi får många saker på plats men det återstår ännu mycket mera. Styrelsen har varit engagerad på ideell basis. Många i styrelen har för mycket annat runt omkring sig och har inte den tid som skulle behövas. Styrelsen skall fortsätta sitt arbete att utveckla G-gruppen till att bli en ännu bättre förening som lockar flera nya medlemmar till oss. Våra styrelsemöten detta år har skett via Skype, i början med visst besvär med uppkopplingen.

Vid nästa årsmöte den 8 mars 2014 klockan 13.00 i Tyska kyrkan, Gamla Stan. Stockholm finns förhoppningsvis nya personer som kan ta vid och fortsätta med det arbete som nuvarande styrelse har startat.

Juergen Spoida i Berlin som är utvecklingsansvarig för ”Projektgrupp internetomröstningar” har för styrelsen studerat och belyst två intressanta system för omröstning via internet. Styrelsen ber Jürgen Spoida utvälja på Alpha-Survey systemet och planera en provomröstning för medlemmarna. Styrelsen överväger vilka frågor som kan tas upp i en internetomröstning på prov. Detta skall förhoppningsvis genomföras före ordinarie årsmöte 2014. Projektgruppen består av projektledare Franz Brejcha, utvecklingsansvarig Juergen Spoida, rådgivare Lars Craemer och Mathias Nilsson. Vi planerar en provomröstning under januari månad.

Medlemsavgift 2014. Årsmötet 2013 beslutade att medlemsavgiften för 2014 skall vara oförändrat 125 SEK. Vidare beslöts på årsmötet att styrelsen har mandat att valutajustera motsvarande medlemsavgiften i Euro. Styrelsen beslöt medlemsavgiften 2014 i Euro skall vara 14 Euro vilket motsvarar i svenska kronor 124,75. Nuvarande avgift 2013 är i Euro 12,50= 111,38 kr.

"Löpande Nyhetsbrev". Styrelsen kommer att testa ett utskick via ett "Löpande Nyhetsbrev" direkt till samtliga medlemmar via e-post. "Löpande Nyheter" kommer att användas för att snabbt får ut information både på svenska och på tyska. Det har visat sig att inte många av våra medlemmar besöka dagligen vår hemsida. Det finns många fördelar om vi kan vända oss direkt till medlemmarna utan att utomstående blir informerad, viktig information stannar hos våra medlemmar. Parallellt med löpande nyhetsbrev kommer en del av den informationen att även finnas på hemsidan. Diskussionslistan, forumet för utbyte av tankar och kunskap kring släktforskning runt Östersjön, fortsätter som förut.

Vi önskar alla våra medlemmar Ett Gott Nytt År 2014.

På uppdrag av styrelsen

ordförande Franz Brejcha


Copyright © Lars Craemer.