Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2014 hos G-gruppen:
16 januari

Löpande Nyhetsbrev

Kära medlemmar!

Löpande Nyhetsbrev, styrelsen beslöt att testa ett utskick direkt till samtliga medlemmar via e-post. Brevet kommer att användas för att snabbt får ut information. Parallellt med brevet kommer en del av informationen att även finnas på vår hemsida.

Diskussionslista, forumet för utbyte av tankar och kunskap kring släktforskning, fortsätter som vanligt.

Årsmöte 2014
Nästa årsmöte den 8 mars 2014 klockan 13.00 i Tyska kyrkan, Gamla Stan, Stockholm. Det kommer att finnas två möjligheter att delta i val av ny styrelse och övriga ledamöter. Det fysiska medlemsmöte kompletteras med elektronisk omröstning och val i vilka samtliga medlemmar kan delta via Internet. I god tid före årsmötet kommer vi med information hur den elektroniska omröstning skall genomföras. Med dagens teknik kan alla medlemmar oavsett bostadsort och land välja ny styrelse och övriga ledamöter. Alla våra styrelsemöten hålls via Skype.

Valberedningen
G-gruppen söker medlemmar som vill vara med att vidareutveckla föreningen. Vi söker kandidater till styrelsen, revision, valberedning och en person som kan ta över ansvaret för medlemsregister. Gunilla Hanserkers kommer definitivt att avsäga sig uppdraget som medlemsansvarig under året. Vi behöver även frivilliga i första hand inom projektet” Över Östersjön”, men även för vidareutveckling av hemsidan, hjälp med översättningar och som moderatorer. Vi ber er att anmäla ert intresse till:
Otfried Czaika: otto@g-gruppen.net
Ulla-Brita Sjöblom Pedersson: ulla@g-gruppen.net

På uppdrag av styrelen
Franz Brejcha, franzbrejcha@msn.com
OrdförandeCopyright © Lars Craemer.