Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2014 hos G-gruppen:
7 februari

Meddelande från valberedningen: brådskande!

Inför årsmötet behöver vi fler förslag på ledamöter till styrelsen och ersättare för dessa.

Det är viktigt att fler förslag kommer in så att G-gruppen kan fortsätta med sin – faktiskt unika - hjälp till dem som forskar på länderna runt Östersjön.

Det har hela tiden rått stor aktivitet på diskussionslistan och många släktforskare har fått stor hjälp och värdefulla tips om i vilka arkiv man kan söka information.

Det är en verksamhet som vi måste slå vakt om!

Känner du någon som kan tänkas vara intresserad eller kan du själv tänka dig att ingå i styrelsen eller att ställa upp som ersättare: Hör av dig så snart som möjligt till

Ulla-Brita Pedersson
ulla@g-gruppen.netCopyright © Lars Craemer.