Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2014 hos G-gruppen:
9 mars

Ny styrelse för G-gruppen

G-gruppens årsstämma för 2014 ägde rum den 8 mars 2014. Till mötesordförande valdes Klas Råsäter och till mötessekreterare Svea-Lisa Råsäter.

Därefter valde årsstämman Jürgen Weigle till föreningens ordförande på ett år, till ordinarie ledamöter på ett år Christa Samuelsson och Lars Craemer samt till ordinarie ledamöter på två år Katarina Möller och Juergen Spoida. Till förste ersättare valdes Gustaf von Gertten och som andra ersättare Kerstin Åhlfeldt.

Till revisorer valdes Eva Almqvist och Kjell Pedersson samt till ersättare Svea-Lisa Råsäter.

Till valberedning valdes Ulla-Brita Sjöblom Pedersson, Otfried Czaika och Erik Lindholm. Valberedningen utser inom sig en sammankallande.

Så snart stämmoprotokollet blivit justerat kommer det att lägges ut på sidan som presenterar G-gruppen.

Alla medlemmar önskar den nya styrelsen framgång i sitt viktiga arbete.Copyright © Lars Craemer.