Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2014 hos G-gruppen:
19 mars

Konstituerande sammanträde med styrelsen

Vid ett konstituerande sammanträde med styrelsen för Föreningen G-gruppen utsågs Lars Craemer, Sundbyberg, till sekreterare, Christa Samuelsson, Stockolm, till kassör samt Juergen Spoida, Berlin, till ansvarig för virtuella omröstningar som vi hoppas kunna införa under året så att alla medlemmar, när och fjärr, skall kunna vara med att besluta om sin förenings angelägenheter.

Styrelsen beslutade även att inom sig utse ett arbetsutskott för förberedande av frågor och för beslut i brådskande ärenden. Arbetsutskottet består av ordföranden, sekreteraren och kassören.

Den nya styrelsens första reguljära sammanträde är planerat till den 28/4 i Stockholm.

StyrelsenCopyright © Lars Craemer.