Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2014 hos G-gruppen:
26 augusti

Bokanmälan

Sommaren börjar nu lida mot höst. Det var länge sedan vi publicerade någon bokanmälan. Med tanke på att minnet av andra världskrigets slut och hedrandet av mottagningen av f.d. fångar från tyska koncentrationsläger i Sverige firas nästa år, har Jürgen Weigle skrivit en bokanmälan, som berör detta tema på ett bra sätt. Han har valt boken "Herr Isakowitz skatt" som verkligen är läsvärd. Bokanmälan finns på Medlemssidorna.

Planeringen för resten av året har börjat. G-gruppen kommer inte att delta i årets Släktforskardagar i Karlstad, då värdet av tidigare års deltagande varit begränsat. Styrelsen vill öka medlemmarnas deltagande i föreningens verksamhet, trots att vi har en stor geografisk spridning. Under hösten kommer därför förslag, som skall möjliggöra att alla medlemmar aktivt skall kunna medverka i föreningens arbete.Copyright © Lars Craemer.