Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2014 hos G-gruppen:
20 oktober

Den extra föreningsstämman

Den 15/10, kl. 20.45, stängdes den virtuella omröstningen om de föreslagna ändringarna av stadgarna och den 18/10, kl. 14.00, inleddes själva extra medlemsstämman i förbundets lokaler på Anderstorpsvägen 16 i Solna.

Vid extrastämman närvarade nio medlemmar vilka enhälligt röstade för den ändring av föreningens stadgar som föreslagits.

I den elektroniska omröstningen deltog 121 medlemmar av vilka 120 röstade för en ändring av stadgarna och en emot.

Således har den föreslagna stadgeändringen bifallits med 99 procent av samtliga röstande i den första valomgången. Den andra valomgången kommer att genomföras vid föreningens ordinarie stämma i slutet av mars 2015.

Generellt är deltagandet i den elektroniska omröstningen så positiv att föreningen kommer att genomföra en sådan igen inför den ordinarie stämman nästa år.

Styrelsen tackar särskilt Juergen Spoida i Berlin för hans insatser med såväl testerna som själva genomförandet av den elektroniska omröstningen.Copyright © Lars Craemer.