Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2014 hos G-gruppen:
23 december

God Jul och Gott Nytt År

julgran G-gruppen vill önska alla sina medlemmar och alla andra som besöker vår hemsida en God Jul och ett Gott Nytt År.

Det gångna året har varit ganska turbulent, då den nya styrelsen beslöt att G-gruppen skall vara en förening för alla medlemmar och inte bara den tredjedel av medlemmarna, som bor i närheten av Stockholm. En av styrelseledamöterna bor i Berlin och en i Karlskrona och styrelsesammanträdena hålls över internet. När man börjar med något nytt, så inträffar ofta problem. Det skedde ockå för oss, men när vi nu fått träna några gånger, går det riktigt bra.

Nästa nyhet, som berör alla medlemmar, blir att G-gruppen kommer att tillämpa omröstning för alla medlemmar över internet vid årsmötet 2015. Hur det kommer att gå till, får medlemmarna information om senare.

Årsstämman kommer att äga rum lördagen den 21 mars 2015 klockan 13.00 hos Tyska kyrkan i Stockholm.Copyright © Lars Craemer.