Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2015 hos G-gruppen:
20 december

God Jul

G-gruppens medlemmar önskas God Jul öch Gott Nytt År med framgång i forskningen under 2016.

Faktura på medlemsavgiften kommer du att få i början av 2016. Medlemsavgiften är oförändrad 125 kr.Copyright © Lars Craemer.