Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2016 hos G-gruppen:
3 februari

Behövda ideella frivilliga medkämpar

För att Föreningen G-gruppen skall kunna hållas levande i framtiden och vidareutvecklas behövs följande frivilliga medhjälpare:
  1. En ordförande
  2. Två eller tre styrelseledamöter
  3. En webbredaktör, som själv eller genom andra bidrar med texter till hemsidan. (Datorvana ej nödvändig)
  4. Två ersättare i styrelsen
  5. Tre valberedare
  6. En biträdande webbmästare som på sikt kan ta över efter Lars Craemer (kräver datorvana)
  7. Översättare från och till tyska för webbsidan
  8. Helst fyra moderatorer till diskussionslistan varav helst två som ansvarar för medlemservice, dvs släpper in nya medlemmarna på forumet; alla fyra bör från tid till annan initiera nya diskussionsämnen och i övrigt se till att deltagarna håller sig till listetiketten
  9. Obegränsad antal frivilliga som skriver bokanmälningar eller som kan bidra med artiklar till hemsidan som är intressanta för familjeforskningen
  10. En biträdande moderator för virtuella möten och omröstningar (kräver vissa kunskaper i engelska eller tyska samt datorvana)

De flesta av dessa funktioner uppehålls för närvarande inte alls eller av medlemmar som arbetat frivilligt sedan föreningens början. Dessa har en förhoppning att nya krafter vill ta över och vill vidareutveckla föreningen till alla forskares fromma som syssla med gränslös genealogi över Östersjön.

Dessa funktionärer kan endera anmäla sin beredvillighet själv eller föreslås av annan medlem varvid förslagsställaren i förväg skall inhämta den föreslagnes godkännande. Anmälningarna skall lämnas till Ulla-Brita Sjöblom Pedersson, valberedare, eller till vice ordförande Lars G Johansson.

Samtliga funktioner är oavlönade och därmed skattebefriade.

Ideella föreningar förutsätter engagerade medlemmar som är beredda att bidra med frivilligt arbete. Ideella föreningar behöver också en ständigt pågående förnyelse och föryngring av dem som aktivt driver föreningen. Om denna förnyelse och föryngring uteblir dör föreningen på sikt. Det är således medlemmarna i Föreningen G-gruppen som bestämmer om föreningen skall överleva till allas nytta och glädje.

För valberedningen:För styrelsen:

Ulla-Brita Sjöblom PederssonLars G Johansson
ulla@g-gruppen.net Lars.G.@g-gruppen.net

Copyright © Lars Craemer.