Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2016 hos G-gruppen:
9 februari

De gamlas appell

För tjugo år sedan träffades vi ”gamla” i en studiecirkel för släktforskning. Ganska snart fann några av oss att vi hade en gemensam nämnare: Tyska anor. Tolv av oss startade således 1997 en grupp som kallade sig G-gruppen. G:et kan stå för olika begrepp av vilka Germania (latin för Tyskland) nog torde vara det mest adekvata. Förutom de tyska anorna förenade oss fyra saker:

  • Ett levande intresse för släktforskning och historia
  • Glädjen att kunna ha ett fritt tankeutbyte
  • Beredskapen att dela med oss egna erfarenheter och eget kunnande
  • Ett djupt behov att värna våra och våra förfäders kulturarv

Vår egen forskning ledde givetvis till många förbindelser med Tyskland, men även i Estland och Finland, samt kontakter med släktforskarföreningar i dessa områden och vi fick en tanke som blev en vision, en dröm, vilken år 2000 blev realitet: en förening för gränslös släktforskning över Östersjön.

Vi förstod att vi med hjälp av datatekniken och Internet, som då var i sin linda, kunde förverkliga vår vision: att om vi erbjöd släktforskare runt Östersjön en plattform för gränslöst tankeutbyte och möjlighet att dela med sig kunnande och erfarenheter utan att behöva lämna hemmet, så kunde vi förverkliga vår dröm. Efter denna insikt satte vi genast i gång som glada amatörer, fast med brinnande intresse att bygga vår hemsida och att starta vår diskussionslista. Vi besökte andra föreningar utomlands och värvade för vår idé. Vi besökte träffar för släktforskare i Sverige, i Norden och i Tyskland och berättade om vad vi höll på med.

Föreningen växte och har i dag drygt 260 medlemmar varav nästan 60 utanför rikets gränser. Men vi gamla har blivit färre. I dag är endast fem av grundarna kvar i föreningen. Några har dött, några har blivit för sjuka eller för gamla för att kunna vara aktiva.

Vi gamla skulle gärna vilja luta oss tillbaka och uppleva att vår ”baby” frodas och fortlever. Vi vill gärna tro att vår idé om det gränslösa samarbetet mellan människor inom genealogin oberoende av nationsgränser är riktig - precis som allt annat kulturellt samarbete människor emellan oavsett medborgarskap och modersmål.

Vi har nu läst styrelsen och valberedningens upprop till alla medlemmar, deras vädjan om hjälp och om frivilliga insatser. Vi ber er innerligt, kära medkämpar, att hörsamma detta upprop. I en allt krassare värld behövs ideella krafter som utan egennytta arbetar för att bevara vårt kulturgods och kunskapen om våra rötter på jorden. Hjälp oss med detta! Anmäl dig som medhjälpare!

För ”Die Alten und Schönen”
Kerstin Åhlfeldt


Jag är bara en, men jag är ändå en.
Jag kan inte göra allt, men jag kan ändå göra något.
Jag kommer ej att vägra att göra det som jag kan göra.

Helen KellerCopyright © Lars Craemer.