Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2016 hos G-gruppen:
8 september

En ny säsong startar

Efter en förhoppningsvis god sommar börjar det säkert för många åter locka till nya forskartag. Styrelsen vill därför påminna de medlemmar som inte ännu är med på diskussionslistan att ansluta sig. Där kan man få tips och i bästa fall hjälp med sin forskning. Medlemsregistret är sedan december 2014 endast tillgängligt för styrelsen på grund av tidigare obehörigt intrång på vår server. Därför hänvisas medlemmar till diskussionslistan. Där kan man med fördel efterlysa familjenamn som våra medlemmar forskar på. Familjenamnen finns på vår hemsida. Styrelsen beslutade vid mötet den 27/6 att undersöka om de på hemsidan utlagda områden på släktnamn kan kompletteras med geografiska forskningsområden i mån av att dessa uppgivits av medlemmarna.

Önskemål om föredrag, föreläsningar har efterlysts både på debatter och på årsmötet. Styrelsen har ställt sig positiv och ser gärna initiativ från medlemmar. För stöd från föreningen krävs dock såväl ett program som en budget innan genomförandet samt en skriftlig redogörelse efter genomförandet. Denna redogörelse kan därefter läggas upp på hemsidan till alla medlemmars gagn.

Styrelsen vill även påminna om att ännu behövs krafter som kan tänka sig delta i styrelsearbete och med andra uppgifter i föreningsarbetet. Kom in med förslag eller tips på personer som kan ställa upp!

Hälsning från StyrelsenCopyright © Lars Craemer.