Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2017 hos G-gruppen:
1 mars

Ny web redaktör för G-gruppens hemsida

Från och med 1 mars har Hans-Dieter Grahl tagit över ansvaret för föreningens hemsida. Lars Craemer, som under 20 års tid skött hemsidan, drar sig med ålderns rätt tillbaka. Lars har under åren gjort ett gediget och förtjänstfullt arbete till gagn för alla medlemmar och andra som besökt hemsidan. För att hemsidan skall vara aktuell uppmanar vi alla att rapportera eventuella fel eller länkbrott till webbmaster Tack!