Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2017 hos G-gruppen:
6 mars

Rättelse i Verksamhetsberättelse 2016!

Styrelsen har beslutat göra en ändring i Verksamhetsberättelse 2016 då ett gravt förbiseende uppdagats. Denna ändring finns under rubriken ”Ehrenmitglieder”. Där saknas Kerstin och Otto Malmström (utsedda 2004) samt Christa Samuelsson och Gunilla Hanserkers (utsedda 2015).

Styrelsen beklagar och ber nämnda hedersmedlemmar om ursäkt!

Styrelsen beslöt också att hedersmedlem inte behöver betala medlemsavgift.

Styrelsen