Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2017 hos G-gruppen:
27 april

Rapport från G-gruppens virtuella årsmöte 2017

G-gruppens årsstämma för verksamhetsåret 2016 ägde rum över internet under tiden 26 mars 2017 till den 22 april 2017. Total inbjöds 225 medlemmar att delta av vilka 73 deltog (32,44 %) i det virtuella årsmötet.

Årsstämman nyvalde i enlighet med valberedningens förslag, Jan-Åke Hager från Skoghall i Värmland till föreningens ordförande för verksamhetsåret 2017. Till ordinarie ledamöter på två år valdes Björn Sonesson (nyval) från Malung i Dalarna och Erik Lindholm (omval) från Åland. Hans-Dieter Grahl (nyval) från Stockholm valdes till styrelseledamot på 1 år. Katarina Möller från Karlskrona i Blekinge valdes vid årsmötet 2016 för verksamhetsåren 2016 och 2017. Till ny förste ersättare valdes Gustaf Eichbaum från Fuldabrück-Berghausen i Hessen och som andra ersättare omvaldes Jürgen Weigle från Spånga, Stockholm..

Till revisorer omvaldes Eva Almqvist samt till ersättare Svea-Lisa Råsäter, båda på ett år.

Till valberedning omvaldes Ulla-Brita Sjöblom Pedersson.

Hans-Dieter Grahl valdes till ny organisatör tillika rösträknare för virtuella röstningar. Hans-Dieters mandat är tills vidare, dvs utan tidsbegränsning. Vi ber att få tacka tidigare organisatör Juergen Spoida för hans insats för att bygga upp virtuella omröstningar.

Inom kort kort kommer stämmoprotokollet att publiceras på hemsidan.

Till styrelsen

Styrelsen