Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2017 hos G-gruppen:
17 maj

G-gruppen deltar i släktforskardagarna i Halmstad den 26-27 augusti 2017

I samarbete med våra tyska vänföreningar, DAGV Deutsche Arbeitgemeinschaft genealogischer Verbände e. V. och Pommerscher Greif, Thüringen samt Kurhessen-Waldeck kommer G-gruppen att närvara med ett gemensamt stånd i mässhallen.

Ni är hjärtligt välkomna att besöka våra närvarande representanter. Årets tema på släktforskardagarna är ”Vägar till Västerhavet” och fylligare information finns på släktforskardagarnas hemsida.