Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2017 hos G-gruppen:
20 juli

G-gruppen medlem i tyska släktforskarförbundet

Styrelsen hade vid mötet 2017-05-20 beslutat att söka medlemskap i det tyska släktforskarförbundet DAGV till vilket 85 tyska familjeforskarföreningar är anslutna. Syftet med vår ansökan är dels att återskapa tidigare samarbeten med vissa tyska föreningar och dels att bredda vår kontaktyta bland de tyska föreningarna. Ytterligare steg i detta syfte är att G-gruppen kommer att delta i en med flera tyska föreningar gemensam monter vid de svenska släktforskardagarna Halmstad 2017 samt att vi kommer att annonsera i utställningskatalogen för de tyska släktforskardagarna Dresden 2017.

Föreningen G-gruppen har nu blivit antagen som föreningsmedlem nr 89 i DAGV. Samtidigt med oss har International Centre for Archival Research ICARUS och Federation of Family History Societies FFHS antagits som koopererande medlemmar i DAGV. Därigenom ökas våra kontaktytor till andra släktforskare ytterligare, förhoppningsvis till allas gagn och nytta.

Styrelsen