Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2017 hos G-gruppen:
23 september

Regeringen satsar på släktforskning

Regeringen föreslår att Riksarkivets anslag höjs med 10 miljoner kronor från och med 2018 så att avgifterna för att få tillgång till digital arkivinformation hos Svar kan tas bort. Detta gör att cirka 100 miljoner digitala bilder med arkivinformation blir fritt tillgängliga och ger minskade kostnader för till exempel privatpersoner som bedriver släkt- eller bygdeforskning. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2018.