Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2018 hos G-gruppen:
15 januari

En av våra grundare avliden

Ingemar Goliath har gått bort 86 år gammal. Han var en av initiativtagarna till att Föreningen G-gruppen bildades 2000.

Ingemar medverkade som moderator på vår diskussionslista under många år. Han genomförde också projektet ”Dalfolk i Pommern” som syftade till att registrera namnen på de i dalasocknarnas längder nämnda “pommernfararna”. De var bönder, som värvades av den svenska generalguvernören Nils Bielke under slutet av 1600-talet för att flytta till Pommern. Ingemar jämförde dessa med uppgifter ur tyska källor och även skildrade de enskilda familjernas öden, där så var möjligt. Resultatet finns redovisat här under ”Dokumentation”.

Ingemar Goliath var också aktiv inom föreningen Sollentuna Släktforskare.

Föreningen hedrade Ingemars minne genom att skänka ett bidrag till Läkare Utan Gränser.