Min farfarsfar från Güsten i Anhalt

Güsten i Anhalt Min farfarsfar, Jacob Theodor Bilkenroth, föddes 1818 i Güsten, Anhalt (nu Sachsen-Anhalt). Då Güsten låg på östsidan hade jag inget hopp om att komma längre bakåt. Efter murens fall skrev jag till pastorskansliet i Güsten.

Efter en tid fick jag några kopior ur vigsel och dopböcker. Därmed kom jag nästan två generationer längre bakåt. Med nästan menar jag att hans farfars förnamn var oläsligt. Sedan dess har jag sökt på nätet, i böcker och på CD-skivor utan att hitta någon som forskar på namnet Bilkenroth. I april 2002 skrev jag på nytt till pastorskansliet i Güsten.

I november fick jag svar. En kvinna som själv forskar hade åtagit sig mitt fall och konstaterat att vi är släkt med varandra. Jag fick ytterligare ett par generationer. Jag har svarat med att berätta vem jag är, hela vägen från våra gemensamma anor. Nu väntar jag på närmare besked om henne själv.

Det blev Bingo!

Med vänlig hälsning
Olof Bilkenroth


Copyright © Olof Bilkenroth