Mitgliedsinformation in deutscher Sprache folgt unten
Membership information in english follows below
 
MEDLEMSINFORMATION       AUGUSTI 2019      www.g-gruppen.net
 


Extra medlemsinformation med anledning av G-gruppens deltagande i släktforskardagarna i Borås och gotha tyskland

Sommaren börjar så smått gå över i höst och släktforskaraktiviteterna drar igång igen efter en förhoppningsvis avkopplande sommar. Föreningen vill med denna extra information påminna de kommande släktforskardagarna.

I Borås finns vi i stånd nummer 3101 på tredje våningen tillsammans med våra tyska kollegor. Vi hoppas att få se er där.

Lite längre fram, i mitten av september, finns vi på de tyska släktforskardagarna i Gotha. Där står vi, Gustaf Eichbaum och Hans-Dieter Grahl, rakt innanför entrén i stånd nummer 18. 
 

Väl mött på släktforskardagarna i Borås 24-25 augusti 

 

G-gruppen kommer tillsammans med ett antal tyska släktforskarföreningar delta i årets släktforskardagar i Borås.

Släktforskardagarnas hemsida med information runt dagarna och de många intressanta föreläsningarna finner du på denna länk    http://www.sfd2019.se

Kom gärna fram till oss om du ämnar närvara på dagarna vi, Jan-Åke och Hans-Dieter, tillsammans med våra tyska kollegor kommer att försöka hjälpa er med era frågor rörande era tyska eller andra Östersjöländers rötter.

Jan-Åke och Hans-Dieter

hälsar er välkomna till
släktforskardagarna 

Släktforskardagarna i Gotha Tyskland
71. Deutscher Genealogentag 2019 in Gotha

 
De tyska släktforskardagarna 2019 går av stapeln den 13-15 september i den sydtyska staden Gotha.

G-gruppen kommer att vara på plats för att presentera föreningen, söka kontakter för samarbete med andra föreningar samt svara på besökares frågor runt
G-gruppens verksamhetsområde.

Kommer du att besöka släktforskardagarna kom gärna fram och diskutera med oss som är på plats.

 
MITGLIEDSINFORMATION       AUGUST 2019     www.g-gruppen.net
 


Zusätzliche Mitgliederinformationen aufgrund der Teilnahme der G-Gruppe an Genealogie-Tagen in Borås und Gotha Deutschland

Der Sommer fängt langsam an zu fallen und die genealogischen Aktivitäten beginnen nach einem hoffentlich erholsamen Sommer wieder.

Mit diesen zusätzlichen Informationen möchte der Verein an die kommenden Tage der Ahnenforscher erinnern.

In Borås sind wir zusammen mit unseren deutschen Kollegen am Stand Nr. 3101 im dritten Stock. Wir hoffen, Sie dort zu sehen.

Wenig später, Mitte September, sind wir an den deutschen genealogentagen in Gotha. Da sind wir, Gustaf Eichbaum und Hans-Dieter Grahl, direkt am Eingang in Stand 18.

 

Treffen wir uns bei der Genealogietagen in Borås Schweden?Zusammen mit einer Reihe deutscher Ahnenforscher verbände wird die G-Gruppen an den diesjährigen Ahnenforschertagen in Borås teilnehmen.

Die Website zur Ahnenforschertagen mit Informationen rund um die Tage und den vielen interessanten Vorträgen finden Sie unter diesem Link http://www.sfd2019.se

Bitte kommen Sie zu uns, wenn Sie an den Tagen teilnehmen möchten, an denen wir, Jan-Åke und Hans-Dieter, zusammen mit unseren deutschen Kollegen versuchen, Ihnen bei Fragen zu Ihren deutschen oder anderen Ostseewurzeln zu helfen.
 

Jan-Åke und Hans-Dieter

begrüßen Sie zur Ahnenforschertagen 

71. Deutscher Genealogentag 2019 in Gotha
 

Die deutschen Genealogietagen von 2019 finden vom 13. bis 15. September in der süddeutschen Stadt Gotha statt.

Die G-Gruppen wird an Ort und Stelle sein. Um den Verein zu präsentieren, Kontakte suchen für die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Fragen beantworten der Besucher.

Wenn Sie planen, die Tage zu besuchen, helfen wir Ihnen gerne bei Fragen zur Genealogie im Bereich der G-Gruppen.

 

MEMBERINFORMATION        AUGUST 2019        www.g-gruppen.net
 


Extra member information due to the G-gruppen's participation in genealogy days in Borås and Gotha Germany
 
Summer is slowly beginning to recede and autumn is approaching and genealogists are starting the activities again after a hopefully relaxing summer.

With this extra information, the association wants to remind about the upcoming genealogist days.

In Borås we are in stand number 3101 on the third floor together with our German colleagues. We hope to see you there.

A little later, in mid-September, we are on the German genealogist days in Gotha. There we are, Gustaf Eichbaum and Hans-Dieter Grahl, right inside the entrance in booth number 18
.

 
Will we meet at the genealogy days in Borås August 24th - 25th?

Together with a number of German genealogical associations, the G-gruppen will participate in this year's genealogy days in Borås.

The website with information around the days and the many interesting lectures can be found on this link http://www.sfd2019.se

Please come to see us if you intend to attend the days we, Jan-Åke and Hans-Dieter, together with our German colleagues will try to help you with your questions regarding your German or other Baltic Sea countrys roots.

 

Jan-Åke and Hans-Dieter

welcomes you to the genealogy days

 


 
 
 
The German genealogy days in Gotha
71. Deutscher Genealogentag 2019 in Gotha

 
The German genealogy days 2019 will take place on 13-15 September in the southern German city of Gotha.

The G-gruppen will be in place to present the association, seek contacts for cooperation with other associations and answer visitors' questions around the G-Gruppen's business area.

If you come to visit the genealogy days, please come visit us at our stand and have a chat with us who are in place.


 
 
Copyright © G-gruppen, All rights reserved.

Vår mailadress är - Unsere mail adresse ist - Our mailing address is:
webmaster@g-gruppen.net