Mitgliedsinformation in deutscher Sprache folgt unten
Membership information in english follows below
 
MEDLEMSINFORMATION        SEPTEMBER 2019        www.g-gruppen.net
 


Hösten är här!

Ur släktforskarperspektiv är detta kanske inte så alarmerande då mörker, regn och rusk ger möjlighet till att utöka tiden med att gräva ner sig i arkiv och dokument samt att bevista föreläsningar rörande en spännande hobby.

G-gruppen har under augusti och september månad deltagit vid de svenska och tyska släktforskardagarna.

Borås

Årets svenska dagar utspelade sig i Borås kongresscenter 24-25 augusti under temat Kyrkans skatter. Dagarna var välbesökta med 4700 besökare 65 utställare och 30 föreläsningar.


Föreningen samarbetade som vi gjort tidigare med våra tyska vänner i en gemensam monter. Vi fick många frågor från intresserade besökare och kunde bolla frågorna emellan oss när vi inte själva kunde vägleda frågeställaren. Ett antal nya medlemmar tillkom under släktforskardagarna.

I år deltog i montern förutom G-gruppen 

Verein für Familienforschung Lübeck http://www.familienforschung-luebeck.de

AGOFF – Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher http://www.agoff.de 

VFFOW - Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreussen http://www.vffow.de 

Die Maus Bremen http://www.die-maus-bremen.de 

Verein für Computergenealogie http://www.compgen.de 

Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen http://www.agt-gen.de  

Archion http://www.archion.de

Nästa års svenska släktforskardagar kommer att avhållas i Skövde 22-23 augusti under temat Skaraborg - från viking till soldat.

Gotha


Den 13-15 september deltog föreningen i de tyska släktforskardagarna i staden Gotha i den tyska delstaten Thüringen.

De tyska släktforskar-dagarna är inte lika välbesökta som motsvarande svenska.Föreningen anser dock att det är av vikt att vi företräds och knyter kontakter som föreningens medlemmar har nytta av.

Upplägget är som de svenska dagarna fast i mindre skala. Föreningen knöt kontakter med andra föreningar som förhoppningsvis kan ge ett utbyte till gagn för våra medlemmar. 


De tyska släktforskar-dagarna 2020 kommer att avhållas i staden Tapfheim den 28-30 augusti.
 


G-gruppen hälsar nya medlemmar välkomna till föreningen


G-gruppens styrelse hälsar våra nya medlemmar välkomna till föreningen och hoppas att ni får mycket nöje med medlemskapet.

Vi gläder oss att så många sökt nytt medlemskap i föreningen. Vill du få kontakt med någon av dessa skriv ett mail till styrelsen och vi förmedlar kontakten.

Eva Virtoft, Kolbäck
Forskningsområde: Lettland/Sverige
Orter: Kolbäck
Familjenamn: Meijer/Jansson
Andra forskningsområden: Rotesoldater

Boel Schavon, Ilsbo
Forskningsområde: Finland, Ingermanland, Ryssland, Estland m fl
Orter: Dorpat, Nyen, m fl
Familjenamn: Schavon, Savonius, Kastellin m fl
Andra forskningsområden: Nordöstra Italien, Ungern

Lennart Villig, Södertälje
Forskningsområde: Tyskland
Orter: Lübeck
Familjenamn: Buchau 

Carl Beskow, Skövde
Forskningsområde: Pommern
Orter: Stralsund
Familjenamn: Beskow (Besekow)

Anita Fredriksson, Landvetter
Forskningsområde: Sverige, Tyskland (Rheinland), Lettland
Orter: Nära Köln: Rösrath, Honrath, Lohmar, 
Familjenamn: Struth, Kraus, Vierkötter, Lindenberg, Lohmar
Andra forskningsområden: Sverige (Bohuslän)

Urban Markus, Sölvesborg
Forskningsområde: Tyskland-Ukraina
Orter: Berlin
Familjenamn: Markus
Andra forskningsområden: Uppland-Värmland

Berit Ekström, Tullinge
Forskningsområde: Sudet tyskland
Orter: Norra Moravia
Familjenamn: Hartel, Bria, Jaksch, Hilscher von Kamitz, Ambros, Demel, Mareth och Pretsch
Andra forskningsområden: Eventuelt om det finns släkt i Tyskland eller andra länder där släktingar har bosatt sig i efter kriget

Mats Lejmyr, Uppsala
Forskningsområde: Tyskland
Orter: Stralsund
Familjenamn: Rugge. Rogge
Andra forskningsområden: Krutbruk

Anne von Corswant
Släktföreningen von Corswant

Riks- och landsarkiv
 
Tipsar om arkivens öppna föreläsningar och kurser under hösten. Ta gärna chansen och besök någon av dessa. Länken till arrangemangen finner du här

https://riksarkivet.se/sok-arrangemang

Under rubriken Månadens dokument lägger arkiven ut intressanta och läsvärda dokument i olika ämnen. Väl värt att ta en titt!    https://riksarkivet.se/manadens

 
Droppen urholkar så småningom stenen
Ordspråk - se nedan

 
Också en fråga som är ständigt aktuellt för en ideell förening

Upprop till våra medlemmar

Föreningen G-gruppen är inte mer än vad medlemmarna gör den till. För att föreningen skall fungera och utvecklas krävs det medlemmar som engagerar sig i verksamheten.

Idag är vi en liten grupp i styrelsen som arbetar för fullt för att upprätthålla en förening som är till gagn för medlemmarna. 
G-gruppen behöver hjälp i stort som smått. 
 
 
En del av styrelsen kommer att lämna styrelsearbetet med ålderns rätt och vi behöver ersättare både i styrelsearbetet och i övrigt. Föreningen arbetar genom hemsidan, Facebook, nyhetsbrev och inte minst den uppskattade diskussionslistan.

För arbetet med diskussionslistan behöver vi ett antal moderatorer. En moderators uppgift är bland annat att se till att deltagarna på listan följer föreningens ”listetikett” dvs. uppförandekoden på diskussionslistan men det viktigaste är att vara behjälplig med att svara på medlemmarnas frågeställningar i den mån man har den kunskapen.

Förutom detta behöver föreningen hjälp med översättning från och till de tre språken föreningen arbetar med, tips till nyhetsbrev och länksidan, bok-recensioner, gärna artiklar eller annat nyhetsmaterial som andra medlemmar kan ha nytta av. I stort sett allt som kan hjälpa andra medlemmar i deras forskning om anor runt Östersjön.

Kom ihåg, alla kan hjälpa till för att vi skall få en livaktig och livskraftig förening.

Skriv ett mail till styrelsen@g-gruppen.net med vad du kan göra.
 
Uppdatering av medlemsregistret

Gå gärna in på hemsidan och uppdatera dina personuppgifter. Finns en särskild sida för detta. Du når denna här http://g-gruppen.net/nytt4/andringsform.php
 


 
MITGLIEDSINFORMATION       SEPTEMBER 2019     www.g-gruppen.net
 

Der Herbst ist da!

Aus Sicht eines Familienforschers ist dies möglicherweise nicht so beunruhigend, da Dunkelheit, Regen und Wind die Gelegenheit bieten, die Zeit zum Durchstöbern von Archiven und Dokumenten zu verlängern und Vorlesungen über ein spannend Hobby zu besuchen.

Die G-Gruppe nahm im August und September an den schwedischen und deutschen Genealogie-Tagen teil.

Borås

Die schwedischen Tage des Jahres fanden vom 24. bis 25. August im Kongresszentrum Borås unter dem Thema Kirchen Schätzen statt.

Die Tage waren mit 4700 Besuchern, 65 Ausstellern und 30 Vorträgen gut besucht.

Wie schon zuvor hat der Verein mit unseren deutschen Freunden an einem gemeinsamen Stand zusammengearbeitet. Wir erhielten viele Fragen von interessierten Besuchern und konnten die Fragen zwischen uns überprüfen, wenn wir den Fragesteller nicht selbst beantworten konnten.

Während der Genealogie-Tage wurden einige neue Mitglieder hinzukommen.

In diesem Jahr war neben der G-Gruppe auch der Stand vertreten von:

Verein für Familienforschung Lübeck http://www.familienforschung-luebeck.de

AGOFF – Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher http://www.agoff.de 

VFFOW - Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreussen http://www.vffow.de 

Die Maus Bremen http://www.die-maus-bremen.de 

Verein für Computergenealogie http://www.compgen.de 

Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen http://www.agt-gen.de  

Archion http://www.archion.de

Die schwedischen Genealogie-Tage des nächsten Jahres finden vom 22. bis 23. August in Skövde unter dem Motto Skaraborg statt - vom Wikinger bis zum Soldaten.

Gotha

Vom 13. bis 15. September nahm der Verein an den deutschen Genealogie-Tagen im thüringischen Gotha teil.

Die deutschen Ahnenforschertage sind nicht so gut besucht wie die entsprechenden schwedischen. Der Verein legt jedoch Wert darauf, dass wir vertreten sind und Kontakte knüpfen, von denen die Vereinsmitglieder profitieren.

Das Arrangement ist, wie die schwedischen Tage, in kleinerem Maßstab festgelegt.

Der Verein hat Kontakte zu anderen Vereinen geknüpft, die hoffentlich einen Austausch zum Wohle unserer Mitglieder ermöglichen.

Die deutschen Genealogie-Tage 2020 finden vom 28. bis 30. August in Tapfheim statt.
 


Die G-Gruppen begrüßt neue Mitglieder des Verbandes
 

Der Vorstand der G-gruppen begrüßt unsere neuen Mitglieder im Verein
und wir hoffen, dass dir deine Mitgliedschaft gefällt.

Wir freuen uns, dass sich so viele um eine neue Mitgliedschaft im Verein beworben haben. Wenn Sie mit diesen in Kontakt treten möchten, schreiben Sie eine E-Mail an den Vorstand und wir werden den Kontakt bereitstellen.

Eva Virtoft, Kolbäck
Forsuchungsgebiet: Lettland/Schweden
Stadt/Ort: Kolbäck
Familienname: Meijer/Jansson
Andere Forschungsgebiete: Soldaten

Boel Schavon, Ilsbo
Forsuchungsgebiet: Finland, Ingermanland, Russland, Estland
Stadt/Ort: Dorpat, Nyen
Familienname: Schavon, Savonius, Kastellin
Andere Forschungsgebiete: Nordosten Italien, Ungarn

Lennart Villig, Södertälje
Forsuchungsgebiet Tyskland
Stadt/Ort: Lübeck
Familienname: Buchau 

Carl Beskow, Skövde
Forsuchungsgebiet: Pommern
Stadt/Ort: Stralsund
Familienname: Beskow (Besekow)

Anita Fredriksson, Landvetter
Forsuchungsgebiet: Schweden, Deutschland (Rheinland), Lettland
Stadt/Ort: In der nähe von Köln, Rösrath, Honrath, Lohmar, 
Familienname: Struth, Kraus, Vierkötter, Lindenberg, Lohmar
Andere Forschungsgebiete:  Schweden (Bohuslän)

Urban Markus, Sölvesborg
Forsuchungsgebiet: Deutschland-Ukraina
Stadt/Ort Berlin
Familienname: Markus
Andere Forschungsgebiete:  Uppland-Värmland

Berit Ekström, Tullinge
Forsuchungsgebiet: Sudet endeutschland
Stadt/Ort: Nord-Moravia
Familienname: Hartel, Bria, Jaksch, Hilscher von Kamitz, Ambros, Demel, Mareth och Pretsch
Andere Forschungsgebiete: Möglicherweise, wenn es eine Familie in Deutschland oder anderen Ländern gibt, in denen sich Verwandte nach dem Krieg niedergelassen haben.

Mats Lejmyr, Uppsala
Forsuchungsgebiet: Deutschland
Stadt/Ort Stralsund
Familienname: Rugge. Rogge
Andere Forschungsgebiete: Pulverfabrik (-gebrauch)

Anne von Corswant
Familienname: von Corswant 


National- und Länderarchive
 

Archivtipps im Herbst - Vorlesungen und Kurse. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit und besuchen Sie eine dieser. Den Link zu den Veranstaltungen finden Sie hier https://riksarkivet.se/sok-arrangemang

Unter der Überschrift des Dokuments des Monats veröffentlichen die Archive interessante und lesbare Dokumente zu verschiedenen Themen.

Einen Blick wert!  https://riksarkivet.se/manadens

Die Seiten sind leider nur auf Schwedisch.

.

Der Tropfen erodiert schließlich den Stein
Sprichwörter - siehe unten


Und dann eine Frage,
die für einen gemeinnützigen Verein immer relevant ist

Einladung an unsere Mitglieder

Die G-gruppen ist nicht mehr als die Mitglieder aus dem Verein machen. Damit der Verein funktionieren und sich entwickeln kann, benötigt der Verein engagierte Mitglieder. Heute sind wir eine kleine Gruppe im Vorstand, die damit arbeitet, den Verein aufrecht zu erhalten zum Nutzen der Mitglieder.

Die G-gruppen braucht Hilfe im Großen und Kleinen.

Ein Teil des Vorstandes wird den Vorstand aus Altersgründen verlassen und wir brauchen Ersatz sowohl mit der Arbeit im Vorstandes wie auch in anderer Hinsicht. Der Verein funktioniert über die Website, Facebook, Newsletter und nicht zuletzt die geschätzte Diskussionsliste. 

Für die Diskussionsliste benötigen wir Moderatoren. Die Aufgabe eines Moderators besteht unter anderem darin, sicherzustellen, dass die Teilnehmer der Liste sich an die Etikette der Liste halten, aber das Wichtigste ist, Fragen der Mitglieder nach bestem Wissen zu beantworten.

Darüber hinaus benötigt der Verein Hilfe bei Übersetzungen von und in die drei Sprachen, mit denen der Verein arbeitet, Tipps für Newsletter und Links, Buchbesprechungen, vorzugsweise Artikeln oder anderen Nachrichten-materialien, von denen andere Mitglieder profitieren können. Im Grunde alles, was anderen Mitgliedern in ihrer Forschung über Ahnen rund um die Ostsee helfen kann.

Denken Sie bitte daran, dass jeder uns helfen kann, einen lebendigen und lebensfähigen Verein zu erhalten.

Schreiben Sie bitte eine E-Mail an styrelsen@g-gruppen.net womit sie helfen können.

 
Aktualisierung des Mitgliedsregisters

Bitte besuchen Sie die Website und aktualisieren Sie Ihre persönlichen Daten. Dafür gibt es eine spezielle Seite.

https://www.g-gruppen.net/nytt5/andringsform.php

 

MEMBERINFORMATION        SEPTEMBER 2019        www.g-gruppen.net

 
Autumn is here!
From a family researcher's perspective, this may not be so alarming as darkness, rain and wind provide the opportunity to extend the time of digging into archives and documents as well as attending lectures on an exciting hobby.

The G group participated in the Swedish and German genealogy days during August and September.

Borås

Swedish days of the year took place in Borås congress center August 24-25, under the theme of Church treasures. The days were well attended with 4700 visitors 65 exhibitors and 30 lectures.As we have done before, the association cooperated with our German friends in a common booth. We received many questions from interested visitors and were able to check the questions between us when we could not guide the questioner ourselves.

A number of new members were added during the genealogy days.

This year participated in the stand in addition to the G-gruppen:


Verein für Familienforschung Lübeck http://www.familienforschung-luebeck.de

AGOFF – Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher http://www.agoff.de 

VFFOW - Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreussen http://www.vffow.de 

Die Maus Bremen http://www.die-maus-bremen.de 

Verein für Computergenealogie http://www.compgen.de 

Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen http://www.agt-gen.de  

Archion http://www.archion.de

 
Next year's Swedish genealogy days will be held in Skövde 22-23 August under the theme Skaraborg - from Viking to soldier.

Gotha

On September 13-15, the association participated in the German genealogy days in the city of Gotha in the German state of Thuringia.

The German genealogist days are not as well-visited as the corresponding Swedish. However, the association considers it important that we be represented and make contacts that the association's members benefit from.

The arrangement is, like the Swedish days, but fixed on a smaller scale. The association made contacts with other associations that hopefully can provide an exchange for the benefit of our members.

The German genealogy days 2020 will be held in the city of Tapfheim on August 28-30.


 
 

The G-gruppen welcomes new members to the association
 
The G-gruppen Board welcomes our new members to the association and hope you will enjoy your membership.

We are pleased that so many have applied for new membership in the association. If you want to get in touch with any of these, write an email to the Board and we will provide the contact.

 
Eva Virtoft, Kolbäck
Research area: Latvia/Sweden
Places: Kolbäck
Family name: Meijer/Jansson
Other research areas: Soldiers

Boel Schavon, Ilsbo
Research area: Finland, Ingermanland, Russia, Estonia et al
Places: Dorpat, Nyen, et al
Family name: Schavon, Savonius, Kastellin et al
Other research areas:
Northeastern Italy, Hungary

Lennart Villig, Södertälje
Research area: Germany
Places: Lübeck
Family name: Buchau 

Carl Beskow, Skövde
Research area: Pomerania
Places: Stralsund
Family name: Beskow (Besekow)

Anita Fredriksson, Landvetter
Research area: Sweden, Germany (Rheinland), Latvia
Places: In the vicinity of Cologne, Rösrath, Honrath, Lohmar, 
Family name: Struth, Kraus, Vierkötter, Lindenberg, Lohmar
Other research areas: Sweden (Bohuslän)

Urban Markus, Sölvesborg
Research area: Germany-Ukraine
Places: Berlin
Family name: Markus
Other research areas: Uppland-Värmland

Berit Ekström, Tullinge
Research area: Sudet Germany
Places: Northern Moravia
Family name: Hartel, Bria, Jaksch, Hilscher von Kamitz, Ambros, Demel, Mareth och Pretsch
Other research areas: Possibly if there are relatives in Germany or other countries where relatives have settled after the war.

Mats Lejmyr, Uppsala
Research area:TGermany
Places: Stralsund
Family name: Rugge. Rogge
Other research areas: Gunpowder factories

Anne von Corswant
von Corswant family

 

National and country archives
 
Tip on the archives open lectures and courses during the autumn. Please take the chance and visit one of these. The link to the events can be found here
https://riksarkivet.se/sok-arrangemang

Under the heading of the Document of the month, the archives publish interesting and readable documents in various subjects.

Well worth a look!  https://riksarkivet.se/manadens 

Unfortunately only in Swedish. 
The drop eventually erodes the stone
Proverbs - see below

 
And at last a question that is constantly relevant to a non-profit association
 
Invitation to our members
 
The G-gruppen is no more than the members make it. In order for the association to function and develop it requires members involved in the business. Today, we are a small group on the board who work to fully maintain an association that benefits the members.

The G-gruppen needs help in large and small.

Some of the Board will leave the Board of Directors with the right of age and we need replacements in both the Board work and in other respects.

The association works through the website, Facebook, newsletter and, not at least, the appreciated discussion list. For the discussion list, we need a number of moderators. A moderator's task is, inter alia, to make sure that the participants on the list follow the "list conduct" of the association ie the code of conduct in the discussion list, but the most important thing is to help answer the members' questions, as far as they have the knowledge.

In addition to this, the association needs help with translation from and into the three languages the association works with, tips for newsletters and links, book reviews, preferably articles or other news material that other members can benefit from. Basically everything that can help other members in their research for ancestors around the Baltic Sea.

Remember, everyone can help us to get a vibrant and viable association.
Write an email to styrelsen@g-gruppen.net with what you can do.
 

 
Copyright © G-gruppen, All rights reserved.

Vår mailadress är - Unsere mail adresse ist - Our mailing address is:
webmaster@g-gruppen.net