Mitgliedsinformation in deutscher Sprache folgt unten
Membership information in english follows below
 
MEDLEMSINFORMATION        NOVEMBER 2019        www.g-gruppen.net
 

Upprop till medlemmarna
 

G-gruppens årsmöte närmare sig i rask takt och med detta val till föreningen styrelse. En del av nuvarande styrelse kommer att dra sig tillbaka och det finns även en vakant plats.

Därav söker styrelsen nu medlemmar som kan ställa upp i styrelsen det kommande verksamhetsåret.

Intresserad? Tag kontakt med styrelsen om du är villig att ställa upp eller har frågor runt detta på styrelsen@g-gruppen.net

Har du idéer, förslag eller tips på artiklar till nyhetsbrevet eller hemsidan?
Har du läst en bra bok som kan intressera andra medlemmar i släkt-forskningssammanhang tipsa oss eller skriv en recension till hemsidan.

Alla förslag är välkomna till webmaster@g-gruppen.net 


Gustaf von Gertten 90 år
 

G-gruppens hedersordförande och en av grundarna av föreningen G-gruppen Gustaf von Gertten har fyllt 90 år.

Föreningen ställer sig i raden av gratulanter. 

Gustaf tillsammans med ett antal entusiaster startade en släktforskarcirkel i slutet av 1990-talet med inriktning på länderna runt Östersjön, eftersom man ansåg, att det inte fanns någon förening som täckte behovet av information i detta ämne. 

Gruppen beslöt att gå vidare och bilda en ideell förening med syfte att sprida information i ämnet och verka för att hjälpa andra med frågor kring släktforskning runt Östersjön.

I december 2000 grundades föreningen vid ett möte i Stockholm under ordförandeskap av Gustaf.


 

G-gruppens diskussionslista på Yahoo

Uppdatering kring diskussionslistan. Det går fortfarande att skicka mail till diskussionslistan i frågor som rör släktforskning i motsats till den information vi lämnade tidigare.

Föreningen arbetar dock med att införa ett nytt forum där medlemmar kan utbyta information rörande släktforskningsfrågor. Det nya systemet ger större möjligheter till utbyte och också möjlighet till att skicka bilder.

Införandet av ett nytt forum kommer dock att ta tid, då vi med det korta varslet, inte kunnat förbereda oss i god tid.

 

G-gruppen hälsar nya medlemmar välkomna till föreningen


G-gruppens styrelse hälsar våra nya medlemmar välkomna till föreningen och hoppas att ni får mycket nöje med medlemskapet.

Vi gläder oss att många sökt nytt medlemskap i föreningen. Vill du få kontakt med någon av dessa skriv ett mail till styrelsen och vi förmedlar kontakten. 

Kjell Braune, Norrköping
Forskningsområde: Tyskland
Orter: Leipzig, Stötteritz
Familjenamn: Braune

Lars Eriksson, Farsta
Forskningsområde: Preussen, Brandenburg
Orter: Berlin, Gdansk
Familjenamn: Rompeltin, Rompeltien 
Andra forskningsområden: Hitta släkt i USA

Didrik Bona, Storvreta
Forskningsområde: Tyskland, Sverige
Orter: Berlin, Schloppe, Bad Polzin, Kolberg (Pommern)
Familjenamn: Bona, Engelbrecht, Kaselow

Johan Löfstedt, Sköndal
Forskningsområde: Estland, Sverige, Tyskland
Familjenamn: Annama, Bergman, Elken, Kask, Kokkota, Liivak, Müürsep, Pulk, Põdder, Reissaar, Sopp, Tehver, Tohv, Tölp, Türk

Michael Stenberg, Stockholm
Forskningsområde: Svenska Pommern
Orter: Stralsund mfl
Familjenamn: von Beetzen mfl
Andra forskningsområden: Historia

Laila Pietsch, Bromma
Forskningsområde: Tyskland
Familjenamn: Pietsch, Seebeck

Anders Thörnquist, Lund
Forskningsområde: Tyskland
Orter: Berlin
Familjenamn: Frommherz, Kärger

 
Miljoner böcker bara en knapptryckning bort 
 
EOD - eBooks on Demand
 
Europeiska bibliotek har miljontals böcker från 1400 till 1900-talet i sina samlingar. Alla dessa böcker går nu att få som e-böcker – de är bara ett musklick bort. Genom EOD nätverket kan du beställa pdf kopior på böckerna. 

För Estlandsintresserade släktforskare erbjuder Nationalbiblioteket i Estland (NLE) och Universitetsbiblioteket i Tartu (UTL) digitalisering av upphovsrättfria böcker från sina samlingar till ett specialpris på 10 EUR från 18 november till 15 december 2019. http://books2ebooks.eu

Villkoren på svenska: http://books2ebooks.eu/odm/html/nls/sv/agb.html

Kungliga biblioteket

Redan nu kan du gratis läsa eller ladda ner på din dator ett flertal böcker som pdf filer från Kungliga biblioteket.

Som exempel finns Adam Lewenhaupts Karl XII:s Officerare och Karl Gustaf Lundqvists Sveriges krig med staden Bremen och politik i samband därmed åren 1665-1666.

böckerna finner du på http://www.kb.se sök under Libris.


 
Droppen urholkar så småningom stenen
Ordspråk - se nedan

 
Också en fråga som är ständigt aktuellt för en ideell förening

Upprop till våra medlemmar

Föreningen G-gruppen är inte mer än vad medlemmarna gör den till. För att föreningen skall fungera och utvecklas krävs det medlemmar som engagerar sig i verksamheten.

Idag är vi en liten grupp i styrelsen som arbetar för fullt för att upprätthålla en förening som är till gagn för medlemmarna. 
G-gruppen behöver hjälp i stort som smått. 
 
 
En del av styrelsen kommer att lämna styrelsearbetet med ålderns rätt och vi behöver ersättare både i styrelsearbetet och i övrigt. Föreningen arbetar genom hemsidan, Facebook, nyhetsbrev och inte minst den uppskattade diskussionslistan.

För arbetet med diskussionslistan behöver vi ett antal moderatorer. En moderators uppgift är bland annat att se till att deltagarna på listan följer föreningens ”listetikett” dvs. uppförandekoden på diskussionslistan men det viktigaste är att vara behjälplig med att svara på medlemmarnas frågeställningar i den mån man har den kunskapen.

Förutom detta behöver föreningen hjälp med översättning från och till de tre språken föreningen arbetar med, tips till nyhetsbrev och länksidan, bok-recensioner, gärna artiklar eller annat nyhetsmaterial som andra medlemmar kan ha nytta av. I stort sett allt som kan hjälpa andra medlemmar i deras forskning om anor runt Östersjön.

Kom ihåg, alla kan hjälpa till för att vi skall få en livaktig och livskraftig förening.

Skriv ett mail till styrelsen@g-gruppen.net med vad du kan göra.
 
Uppdatering av medlemsregistret

Gå gärna in på hemsidan och uppdatera dina personuppgifter. Finns en särskild sida för detta. Du når denna här http://g-gruppen.net/nytt4/andringsform.php
 


 
MITGLIEDSINFORMATION      NOVEMBER 2019     www.g-gruppen.net
 

Aufruf an die Mitglieder


Die Jahresversammlung der G-Gruppen nähert sich rasant und mit dieser Wahl in den Vorstand des Vereins.

Ein Teil des derzeitigen Vorstands wird in den Ruhestand treten und es gibt auch einen freien Platz. Daher sucht der Verwaltungsrat nun nach Mitgliedern, die für das kommende Geschäftsjahr im Verwaltungsrat tätig sein können.

Interessiert?

Wenden Sie sich an der Vorstand, wenn Sie dazu bereit sind oder Fragen haben: styrelsen@g-gruppen.net

Haben Sie Ideen, Vorschläge oder Tipps zu Artikeln für den Newsletter oder die Website? Wenn Sie ein gutes Buch gelesen haben, das andere Mitglieder der Familienforschung interessieren könnte, teilen Sie uns dies bitte mit oder schreiben Sie eine Rezension auf der Website.

Alle Vorschläge sind willkommen an:  webmaster@g-gruppen.net

 

Gustaf von Gertten 90 Jahre

Der Ehrenvorsitzende der G-Gruppe und einer der Gründer der G-Gruppe, Gustaf von Gertten, feierte sein 90-jähriges Bestehen.

Der Verein steht in der Reihe der Gratulanten.

Gustaf gründete zusammen mit einer Reihe von Enthusiasten Ende der neunziger Jahre einen Studienkreis, der sich auf die Länder rund um die Ostsee konzentrierte, da man der Ansicht war, dass es keinen Verband gab, der den Informationsbedarf zu diesem Thema abdeckte.

Die Gruppe beschloss, einen gemeinnützigen Verein mit dem Ziel zu gründen, Informationen zu diesem Thema zu verbreiten und anderen bei genealogischen Fragen rund um die Ostsee zu helfen.

Im Dezember 2000 wurde der Verein auf einer Tagung in Stockholm unter dem Vorsitz von Gustaf gegründet.


G-Gruppen diskussionsliste auf Yahoo


Aktualisierung um die Diskussionsliste. Es ist weiterhin möglich, bei genealogischen Fragen eine E-Mail an die Diskussionsliste zu senden, die den zuvor angegebenen Informationen widerspricht.

Der Verein arbeitet jedoch daran, ein neues Forum einzurichten, in dem Mitglieder Informationen zu genealogischen Fragen austauschen können.

Das neue System bietet größere Austauschmöglichkeiten und die Möglichkeit, Bilder zu senden.Die Einführung eines neuen Forums wird jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen, da wir uns kurzfristig nicht rechtzeitig vorbereiten konnten.

 

Die G-Gruppen begrüßt neue Mitglieder des Verbandes


Der Vorstand der G-gruppen begrüßt unsere neuen Mitglieder im Verein
und wir hoffen, dass dir deine Mitgliedschaft gefällt.

Wir freuen uns, dass sich so viele um eine neue Mitgliedschaft im Verein beworben haben. Wenn Sie mit diesen in Kontakt treten möchten, schreiben Sie eine E-Mail an den Vorstand und wir werden den Kontakt bereitstellen.

Kjell Braune, Norrköping
Forsuchungsgebiet: Deutschland
Stadt/Ort: Leipzig, Stötteritz
Familienname: Braune

Lars Eriksson, Farsta
Forsuchungsgebiet: Preussen, Brandenburg
Stadt/Ort: Berlin, Gdansk
Familienname: Rompeltin, Rompeltien 
Andere Forschungsgebiete: Verwandte in der USA zu finden

Didrik Bona, Storvreta
Forsuchungsgebiet: Deutschland, Schweden
Stadt/Ort: Berlin, Schloppe, Bad Polzin, Kolberg (Pommern)
Familienname: Bona, Engelbrecht, Kaselow

Johan Löfstedt, Sköndal
Forsuchungsgebiet: Estland, Schweden, Deutschland
Familienname: Annama, Bergman, Elken, Kask, Kokkota, Liivak, Müürsep, Pulk, Põdder, Reissaar, Sopp, Tehver, Tohv, Tölp, Türk

Michael Stenberg, Stockholm
Forsuchungsgebiet: Schwedish Pommern
Stadt/Ort: Stralsund mit mehreren
Familienname: von Beetzen mit mehreren
Andere Forschungsgebiete: Geschichte

Laila Pietsch, Bromma
Forsuchungsgebiet: Deutschland
Familienname: Pietsch, Seebeck

Anders Thörnquist, Lund
Forsuchungsgebiet: DeutschlandTyskland
Stadt/Ort: Berlin
Familienname: Frommherz, Kärger
 

Millionen Bücher sind nur einen Klick entfernt


EOD - eBooks on Demand
Europäische Bibliotheken haben Millionen von Büchern aus dem 14. bis 20. Jahrhundert in ihren Sammlungen. Alle diese Bücher sind jetzt als E-Books erhältlich - sie sind nur einen Mausklick entfernt. Über das EOD-Netzwerk können Sie PDF-Exemplare der Bücher bestellen.

Für an Estland interessierte Ahnenforscher bieten die Nationalbibliothek von Estland (NLE) und die Universitätsbibliothek von Tartu (UTL) vom 18. November bis 15. Dezember 2019 die Digitalisierung von urheberrechtlich geschützten Büchern aus ihren Beständen zum Sonderpreis von 10 EUR an. http://books2ebooks.eu

Die königliche Bibliothek
Bereits jetzt können Sie eine Reihe von Büchern als PDF-Dateien in der königliche Bibliothek kostenlos lesen oder herunterladen.

Zum Beispiel, Adam Lewenhaupts Karl XII. Offizier und Karl Gustaf Lundqvists Schwedens krieg mit der Stadt Bremen und der damit verbundenen Politik in den Jahren 1665-1666. Die beiden Bücher sind in derschwedischer Sprache.

Die Bücher finden Sie auf http://www.kb.se unter Libris.
 

Der Tropfen erodiert schließlich den Stein
Sprichwörter - siehe unten


Und dann eine Frage,
die für einen gemeinnützigen Verein immer relevant ist

Einladung an unsere Mitglieder

Die G-gruppen ist nicht mehr als die Mitglieder aus dem Verein machen. Damit der Verein funktionieren und sich entwickeln kann, benötigt der Verein engagierte Mitglieder. Heute sind wir eine kleine Gruppe im Vorstand, die damit arbeitet, den Verein aufrecht zu erhalten zum Nutzen der Mitglieder.

Die G-gruppen braucht Hilfe im Großen und Kleinen.

Ein Teil des Vorstandes wird den Vorstand aus Altersgründen verlassen und wir brauchen Ersatz sowohl mit der Arbeit im Vorstandes wie auch in anderer Hinsicht. Der Verein funktioniert über die Website, Facebook, Newsletter und nicht zuletzt die geschätzte Diskussionsliste. 

Für die Diskussionsliste benötigen wir Moderatoren. Die Aufgabe eines Moderators besteht unter anderem darin, sicherzustellen, dass die Teilnehmer der Liste sich an die Etikette der Liste halten, aber das Wichtigste ist, Fragen der Mitglieder nach bestem Wissen zu beantworten.

Darüber hinaus benötigt der Verein Hilfe bei Übersetzungen von und in die drei Sprachen, mit denen der Verein arbeitet, Tipps für Newsletter und Links, Buchbesprechungen, vorzugsweise Artikeln oder anderen Nachrichten-materialien, von denen andere Mitglieder profitieren können. Im Grunde alles, was anderen Mitgliedern in ihrer Forschung über Ahnen rund um die Ostsee helfen kann.

Denken Sie bitte daran, dass jeder uns helfen kann, einen lebendigen und lebensfähigen Verein zu erhalten.

Schreiben Sie bitte eine E-Mail an styrelsen@g-gruppen.net womit sie helfen können.

 
Aktualisierung des Mitgliedsregisters

Bitte besuchen Sie die Website und aktualisieren Sie Ihre persönlichen Daten. Dafür gibt es eine spezielle Seite.

https://www.g-gruppen.net/nytt5/andringsform.php

 

MEMBERINFORMATION        NOVEMBER 2019       www.g-gruppen.net

 

Call to our members
 

The G-Gruppen's annual meeting is approaching at a rapid pace and with this election to the association's board of directors.

Some of the current board will retire and there is also a vacant seat.Therefore, the Board is now seeking members who can serve on the Board for the coming year.

Interested?

Contact the board if you are willing to be a board member or have questions about this at  styrelsen@g-gruppen.net

Do you have ideas, suggestions or tips on articles for the newsletter or website? If you have read a good book that may interest other members in their research please tell us or write a review to the website.

All suggestions are welcome to webmaster@g-gruppen.net

 

Gustaf von Gertten 90 years
 

The G-gruppen's honorary chairman and one of the founders of the G-gruppen Gustaf von Gertten has celebrated his 90th birthday.

The association stands in the line of congratulators.

Gustaf along with a number of enthusiasts started a genealogy circle in the late 1990s focusing on the countries around the Baltic Sea, since it was considered that there was no association that covered the need for information in this subject.

The group decided to go ahead and form a non-profit association with the aim of disseminating information on the subject and working to help others with issues related to genealogy around the Baltic Sea.

In December 2000, the association was founded at a meeting in Stockholm under the chairmanship of Gustaf.


 

The G-gruppen welcomes new members to the association


The G-gruppen Board welcomes our new members to the association and hope you will enjoy your membership.

We are pleased that many have applied for new membership in the association. If you want to get in touch with any of these, write an email to the Board and we will provide the contact.


Kjell Braune, Norrköping
Research area: Germany
Places:: Leipzig, Stötteritz
Family name: Braune

Lars Eriksson, Farsta
Research area: Preussen, Brandenburg
Places: Berlin, Gdansk
Family name: Rompeltin, Rompeltien 
Other research areas: finding relatives in the USA

Didrik Bona, Storvreta
Research area: Germany, Sweden
Places: Berlin, Schloppe, Bad Polzin, Kolberg (Pommerania)
Family name: Bona, Engelbrecht, Kaselow

Johan Löfstedt, Sköndal
Research area: Estonia, Sweden, Germany
Family name: Annama, Bergman, Elken, Kask, Kokkota, Liivak, Müürsep, Pulk, Põdder, Reissaar, Sopp, Tehver, Tohv, Tölp, Türk

Michael Stenberg, Stockholm
Research area: Swedish Pommerania
Places: Stralsund and others
Family name: von Beetzen and others
Other research areas: History

Laila Pietsch, Bromma
Research area: Germany
Family name: Pietsch, Seebeck

Anders Thörnquist, Lund
Research area: Germany
Places: Berlin
Family name: Frommherz, Kärger


 
Millions of books just a click away

EOD - eBooks on Demand
European libraries have millions of books from the 1400s to the 20th century in their collections. All these books are now available as e-books - they are just a mouse click away. Through the EOD network you can order pdf copies of the books.

For Estonia-interested genealogists, the National Library of Estonia (NLE) and the University Library of Tartu (UTL) offer digitization of copyright-free books from their collections at a special price of EUR 10 from November 18 to December 15, 2019.    http://books2ebooks.eu

The Royal Library
It's possible to read or download on your computer a number of books as pdf files from the Royal Library.

For example, Adam Lewenhaupt's Karl XII's Officer and Karl Gustaf Lundqvist's Swedens war with the city of Bremen and politics in connection therewith in the years 1665-1666. these books are in Swedish. The books can be found on http://www.kb.se search under Libris.


 
The drop eventually erodes the stone
Proverbs - see below

 
And at last a question that is constantly relevant to a non-profit association
 
Invitation to our members
 
The G-gruppen is no more than the members make it. In order for the association to function and develop it requires members involved in the business. Today, we are a small group on the board who work to fully maintain an association that benefits the members.

The G-gruppen needs help in large and small.

Some of the Board will leave the Board of Directors with the right of age and we need replacements in both the Board work and in other respects.

The association works through the website, Facebook, newsletter and, not at least, the appreciated discussion list. For the discussion list, we need a number of moderators. A moderator's task is, inter alia, to make sure that the participants on the list follow the "list conduct" of the association ie the code of conduct in the discussion list, but the most important thing is to help answer the members' questions, as far as they have the knowledge.

In addition to this, the association needs help with translation from and into the three languages the association works with, tips for newsletters and links, book reviews, preferably articles or other news material that other members can benefit from. Basically everything that can help other members in their research for ancestors around the Baltic Sea.

Remember, everyone can help us to get a vibrant and viable association.
Write an email to styrelsen@g-gruppen.net with what you can do.
 

 
Facebook
Website
Copyright © G-gruppen, All rights reserved.

Vår mailadress är - Unsere mail adresse ist - Our mailing address is:
webmaster@g-gruppen.net