Diese Seite gibt es auch auf deutsch  

Bibliotekskataloger
och databaser
– ett urval


A.Bibliotekskataloger  B.Databaser
 1.
 2.
Sverige
Övriga världen
  1. Bokhistoriska databaser
och digitaliserade böcker
 4
 5.
Kartor
Kalender
 3. Speciella biblioteks-
kataloger
  2.
  3.
Historiska databaser
Biografier
 6.
 7.
Tysklands historia efter 1945
Heltäckande forskningsportal

Bibliotekskataloger

1. Sverige

OBS: Fortfarande är en del samlingar och bibliotek inte förtecknade i digitala kataloger som LIBRIS

2. Övriga världen

Heltäckande bibliotekskataloger

 • Karlsruher virtueller Katalog möjliggör sökning i de största internationella bibliotekskatalogerna med hjälp av en enda metakatalog
 • WorldCat: Sökning i de största internationella bibliotekskatalogerna med hjälp av en enda metakatalog

3. Speciella bibliotekskataloger

som kan vara intressanta för släktforskare i Östersjöområdet

Databaser

1. Bokhistoriska databaser och digitaliserade böcker

 • Incunabla Short Title catalogue
 • VD 16: Tyska nationalbibliografin 1501-1600 innehåller digitaliserade böcker, kan laddas ner som PDF
 • GoogleBooks: Fulltextsökning, men bara delvis fulltext. Äldre böcker kan laddas ner som PDF
 • Google Scholar: Ibland t.o.m. mera träffsäkert än GoogleBooks, framför allt när man söker artiklar etc.
 • ADB & NDB: Förteckning över personer från det tyska språkområdet
 • CERL Thesaurus: Information över ortsnamn, personnamn, organisationer m.m. som figurerar i böcker
 • CERL Provenienser: Databas över provenienser, dvs. ägaranteckningar eller liknande information i böcker
 • Houghton Library Harvard – Provenienser: Printed book provenance file, A-D: Index:. Databas över ägaranteckningar eller liknande information i böcker – innehåller annan information än CERL

2. Historiska databaser

IEG - Institut für Europäische Geschichte, Mainz: erbjuder kartor, historisk bakgundsinformation (Europäische Geschichte Online – EGO), historisk lexikon,

3. Biografier

 • ADB & NDB innehåller biografiska uppgifter om personer från det tyska språkområdet
 • BBKL innehåller biografier över betydelsefulla, inom kyrkan verksamma personer
 • Biography and Genealogy Master Index: Register över biografisk information; (enbart inom KB eller andra större bibliotek med abonnemang)
 • World Biographical Information System Online Biografisk information över ca 6 miljoner personer födda mellan 800 f. K. och 2000-talet; (enbart inom KB eller andra större bibliotek med abonnemang)

4. Kartor

5. Kalender

6. Tysklands historia efter 1945

7. Heltäckande forskningsportal

 • Lanseras ca 2012 av CERL: www.cerl.org (under arbete)

Uppdaterad 2009-12-08. Copyright © 2009 Otfried Czaika.