Deltagare viid Flensburgsmötet

Migrationsseminarium för södra Östersjöområdet och linjen Norge-Danmark-Sydsverige- Nordtyskland den 14-15 september på Dansk Centralbibliotek i Flensburg

Deltagare

från Sverige
  Förbundsordföranden i Sveriges Släktforskarförbund, Ted Rosvall
  Ordföranden i föreningen G-gruppen, Gustaf von Gertten
  Hans-Jürgen Schmitz, Karlskrona, medlem i G-gruppen med migrationsdatabas
  Åke Kjellqvist, Staffanstorp, medlem i G-gruppen ansvarig för EMIBAS/Skåne
  Olof Cronberg, Växjö, vice ordf i DIS, ansvarig för Disbyt-databas
från Norge
  Rune Nedrud, Norsk Slektsforskningsforening, NS
  Tore H Vigerust, Oslo, forskare
  Nils och Maria Vossgraff , Oslo
  Sølvi Arntzen, DIS-Norge, styrelsemedlem
  Paul Edvard Thode, NS
  Catharina Rietti, NS
  Anne Frank Paasche, NS
från Danmark
  Georg Agerby, DIS Danmark
  Birgit Flemming Larsen, Aalborg, Samfundet for dansk genealogi och personalhistoria
från Tyskland
  Jesper Zedlitz, Kiel, Verein für Computergenealogie, Vorstandsmitglied
  Ernst Schroeder, Allgau, Schriftführer Pommerscher Verein, Greifswald
  Manfred Büll, Flensburg, Mitglied Schleswig-Holstein-verein für Genealogi
   von Hoyningen gen. Huene, Landsarchiv Schleswig.
Seminariet leds av
  Gustaf von Gertten, Birgit Flemming Larsen och Rune Nedrud