Diese Seite gibt es auch auf deutsch

Föreningen G-gruppens projekt Över Östersjön


Vill du vara med att registrera passagerarlistor?

Projektet har inte varit aktivt under våren och sommaren grund av sjukdom.

Vidare besked kommer senare i höst. Projektgruppen beklagar fördröjningen.


Uppdaterad 2015-08-16.