Föreningen G-Gruppen

Föreningen G-gruppen är genom sitt arbetsfält en överregional förening för släktforskare som söker sina rötter i länderna kring Östersjön med särskild betoning på Tyskland, Finland, Baltländerna och Polen. Därför är det av största vikt att det byggs upp ett nätverk av kontakter med enskilda forskare och föreningar runt Östersjön. Föreningens styrelse skall också verka för goda kontakter med regionala föreningar i såväl Sverige som i länderna runt Östersjön.

Föreningen G-gruppen följer fortlöpande genom styrelsen verksamheten i de tyska föreningarna Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher AGoFF, Deutsch-Baltische Genealogische Gesellschaft, Pommersche Greif i Greifswald, Computer Genealogie samt Lübeck och Schleswig-Holsteinföreningarna.

Föreningen G-gruppen är medlem i de tyska övergripande släktforskarförbundet DAGV – Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände.

Föreningen G-gruppen kommer huvudsakligen att verka över Internet. Med den snabba utvecklingen, som Internet fått i släktforskarsammanhang, blir det därför det naturliga kommunikationssättet för en överregional förening.

Föreningen G-gruppen bedriver verksamhet efter olika huvudlinjer:
  • Den egna webbsidan, där det ges råd och anvisningar om man kan bedriva släktforskning i de olika regionerna omkring Östersjön. Där finns en stor mängd länkar till värdefulla släktforskarsidor på internet.

  • G-gruppens forum som enbart är tillgänglig för medlemmar är ett forum för föreningens medlemmar för utbyte av tankar och kunskap av frågor och erfarenheter kring föreningens uppgift: Släktforskningen kring Östersjön.

  • Utåtriktad verksamhet där G-gruppen deltar i släktforskardagar både i Sverige och andra länder samt föredrag om G-gruppens verksamhet hos lokala släktforskarföreningar.

  • Gruppverksamhet såsom E-gruppen som består av medlemmar i G-gruppen vilka har sina rötter i Baltikum, främst Estland. Man träffas i Stockholm höst och vår, omkring 8 gånger då man hjälper varandra med forskning samt umgås i allmänhet. Gruppen som är experterna på Estland bistår släktforskare på föreningens Forum.

  • G-gruppen driver och har slutfört ett antal projekt om migration över Östersjön såsom "Dalfolk i Pommern" tillsammans med Dalarnas Släktforskarförbund och Pommersche Greif och "Över Östersjön" med i första hand kartläggning av persontrafiken Ystad/Stralsund med postjakter. Över Östersjön är ett pågående projekt.

Föreningen G-gruppen har i sin medlemsförteckning uppgifter om medlemmarnas forskning.

Föreningen G-gruppen leds av styrelsen, som väljs på årsmötet.


Copyright © G-gruppen