G-gruppens hedersmedlemmar

Styrelsen för G-gruppen kan ta beslut om att utse en medlem till hedersmedlem. Personen i fråga skall ha medverkat till att förtjänstfullt ha fört föreningens arbete framåt eller på annat sätt medverkat i föreningsarbetet som styrelsen anser vara av vikt för föreningen.

Hedersmedlemmar

År 2002     Andreas Önnerfors
År 2003     Gustaf Eichbaum
År 2004     Ian Hamilton
År 2006     Gustaf von Gertten - hedersordförande
År 2009     Anna-Lisa Kuylenstierna†
År 2009     Lars Craemer
År 2009     Peeter Grünberg
År 2010     Gunnar Ståhl†
År 2015     Christa Samuelsson
År 2015     Gunilla Hanserkers
År 2016     Juergen SpoidaCopyright © G-gruppen