Uppgifter om Danzig


av Hans Krüger, G-gruppen

Allmänt.

Danzig är känd som stad sedan 900-talet och är alltså betydligt äldre än t ex Stockholm, som nämndes som stad först 1252. Staden ligger vid floden Weichsels mynning i Östersjön med gynnsamt läge för handel och sjöfart.

På 1200-talet bildades Hansan eller Hanseförbundet som en sammanslutning av nordtyska städer för att skydda handel och för att skaffa sig ensamrätt till denna. Danzig blev en av Hansans viktigaste städer.

Politiskt lydde Danzig 1309-1454 under "Tyska orden" och stod därefter under polska konungars beskydd med ganska fri ställning och med vidsträckta privilegier. Danzig kom år 1793 under Preussen, som år 1806 besegrades av fransmännen under Napoleon. Efter Napoleons återtåg från Ryssland belägrades Danzig av ryssarna och fred slöts med dem 1813.

Vid freden i Versailles 1919 efter 1:a världskriget förklarades Danzig med angränsande område för en "fri stat" under Nationernas Förbund men inte helt oberoende av Polen.

Under 2:a världskrigets slutskede invaderades Danzig liksom stora delar av Öst- och Centraleuropa av ryssarna. Denna tid flyttades av säkerhetsskäl ett stort antal kyrkböcker från Danzig och andra delar av Västpreussen och från Ostpreussen västerut i Tyskland.

Danzig blev efter 2:a världskriget polskt och det polska namnet är Gdansk.

Flytten av kyrkböcker.

Flytten av kyrkböckerna skedde på uppmaning av kyrkliga ledare och genomfördes frivilligt av församlingarna. I Danzig skedde detta litet motvilligt beträffande det äldre materialet. Efter kriget återfanns de flyttade böckerna på olika ställen och fördes till Berlin. Där finns de samlade i Evangelisches Zentralarchiv in Berlin, Jebenstrasse 3, D-10623 Berlin. E-Mail: eza@snafu.de. Telefon: (030) 3 10 01 128. Telefax: (030) 3 10 01 400.

Evangeliska församlingar i Danzig.

EZA har kyrkböcker för följande evangeliska församlingar:

Aller Gottes Engel
St. Barbara
St. Bartholomäi
St. Elisabeth
Franz.-reformierte Gemeinde
Heilig Geist
Heilig Leichnam
St. Jacob
St. Johannis
St. Katharinen
Lazarett-Kirche
St. Marinen
St. Peter und Paul
St. Salvator
St. Annen
St. Trinitatis

Böckernas tidsperioder.

Böckerna täcker olika tidsperioder och det skiftar mellan församlingarna. Jag har följande (ofullständiga) uppgifter, men det finns en fullständig förteckning i vårt bibliotek.

  • St Barbara: Vigselböcker från årgång 1777.
  • Franz.-reformierte: Vigselböcker finns inte för tiden 1789-1797.
  • St. Jacob: Vigselböcker från 1779.
  • St. Katahrinen: Dopböcker för 1770-1930, Vigselböcker 1714-1899, Begravningsböcker 1813-1904.
  • St. Marinen: Vigselböcker från 1780.
  • St. Salvator: Vigselböcker från 1777.

Äldre böcker bör finnas i Staatsarchiv Danzig i Polen. Enligt vad EZA anser sig veta så är dessa böcker filmade av Mormonernas Genealogiska Sällskap. Det bör alltså vara möjligt att rekvirera filmerna för studium.

En annan förteckning, som jag studerat är "Verzeichnung der Kirchenbücher im Evangelisches Zentralarchiv in Berlin, Teil 1. Den är på 304 sidor. På sid 119 finns en karta som visar de "Verwaltungskreisse" som fanns 1912 för Westpreussen, de var omkring 30 st. Danzig var en av dessa kretsar och församlingarna återfinnes för Danzig i bokstavsordning. Där finns uppgifter om vilka tidsperioder som det finns böcker för avseende Dop (Taufen), Vigsel (Trauungen) och Bestattungen (Begravning) för respektive församlingar. Det finns också uppgifter om förekomst av namnregister. Sådana finns för de flesta församlingarna och i flertalet tidsperioder. Med hjälp av dessa går sökningen fortare. Jag har vid några tillfällen fått eftersökta uppgifter besvarade inkl. dokumentation och vid varje tillfälle debiterats endast för 2 st kvartstimmar (dvs en halvtimme) för endast DM 12 per kvart.


Uppdaterad 2009-12-02. Copyright © 2002-2009 Hans Krüger.