Litteratur som rekommenderas av G-gruppen samt sökmotorer på Internet för tyskspråkig litteratur.


Litteratur:

a) Wegweiser für Forschungen nach Vorfahren, Verlag Degener

                 (Verlag Degener har numera en nätbokhandel för bland annat genealogisk litteratur och CD-ROM.)
 • På sidan 14 presenteras Personenstandsunterlagen, vilket i stort sett handlar om folkbokföring. I Sverige kom den inte förrän på 1990-talet medan tyskarna kom igång redan 1874 (ibland 1876) Å andra sidan så fanns i Tyskland väldigt många församlingar av skilda slag. Katoliker, protestanter, hernhutare, mennoiter och judar. Alla hade egna församlingar. Från 1874 ersätts således kyrkobokföringen av en borgerlig registrering.
 • På sidan 13 finns information om utvandrarforskning och sidorna 65-76 handlar om Pommern.
 • På sidan 22-25 finns litteraturförteckningar och därefter presentation av viktiga bibliotek för släktforskare som Herderinstitutet och Martin Optiz-biblioteket.
b) Taschenbuch für Familiengeschichtsforscher. Verlag Degener.
 • En komplett handbok för tysk släktforskning.
c) Aktuelle Adressen und Informationen für Familienforscher (Eike Pies) Verlag Ekkehard & Ulrich Brockhaus.
 • Den bygger på lösbladsidén och har därför ständig uppdatering av fakta.
d) Mitgliederverzeichnis der DAGV. Verlag Degener.
 • Oumbärlig för varje förening som har medlemmar med tyska anor. Du kan med hjälp av denna förteckning lista ut vilken förening som är bäst för just dig.
e) Standesamtsregister und Personenstandsbücher der Ostgebiete im Standesamt 1 in Berlin - Gesamtverzeichnis für die ehemaligen Ostgebiete, die besetzten Gebiete und das General- gouvernement. Frankfurt: Verlag für Standesamtswesen, 1992 ISBN 3-8019-5645-8
 • Lägg märke till att Personenstandsbücher infördes i Preussen (dvs även Pommern) den 1 oktober 1874 och i övriga delar av Tyska riket 1 januari 1876. Det var en nödvändig åtgärd att införa en form av tysk "folkbokföring" eftersom folket fanns splittrat på så många religiösa samfund. Ett av resultaten blev att det nu är svårt att få tillgång till kyrkböcker efter 1876, särskilt de katolska. Dataskyddslagen i Tyskland är mer restriktiv än den svenska och det är endast den som kan bevisa släktskap som får ut papper från Standesämterna. Ingen får således själv söka i Standesamts personregister eller handlingar. Sekretetessen är 100 år.
f) Verzeichnis der Kirchenbücher im Evangelischen Zentralarchiv, EZA, in Berlin Teil 1
 • Den innehåller bl a bestånd från Danzig, som näst Lübeck är den stad, som i många hundra år haft den största trafiken på Stockholm och Reval. Svenska garnisonsstäder som Dirschau, Elbing, Marienburg, Kolberg och Stettin är forskningsbara tack vare EZA, som också kan nås via Internet.

  Den August Carl Wilhelm Groth från Preussen, född den 29 maj 1839, som kom till Sverige 1859 och som blev svenska medborgare i konseljen den 11 januari 1870, kan således följas med hjälp av EZA. I Justitiedepartementets konseljhandlingar av detta datum (RA) finns bl a hans konfirmationsbevis från Slottsförsamlingen i Stettin och det framgår att hans föräldrar var trädgårdsmästaren Carl Aug Heinrich Groth och Christina Fredrika Louise Dejer. I "Verzeichnis der K.." sid 256 framgår det, att för året 1839 finns:
  a) Taufen (de döpta finns i ett alfabetiskt register)
  b) Traungen (de vigda finns i ett alfabetiskt register)
  c) Bestattungen (de begravda finns i ett alfabetiskt register)
  d) Konfirmationen (de konfirmerade finns i ett alfabetiskt register.
  Kombinationen av register och Internet-kontakt gör denna forskning effektiv.
g) Bestandsverzeichnis der Deutschen Zentralstelle für Genealogie Leipzig Teil III
 • Den handlar om det kyrkoboksunderlag, som finns från det tyska riket med undantag från de östliga preussiska provinserna. I samtliga fall finns originalen kvar i församlingarna dit forskarna i första hand hänvisas. Men det torde för en svensk forskare vara lättare att kontakta Leipzig om det t ex gäller forskning i Mecklenburg och Schleswig-Holstein. Dessutom är det så att församlingarna i ett stort antal fall förlorat sina originalböcker. Leipzigs duplikat är sålunda de enda tillgängliga för forskning.

  Några exempel för en svensk forskare:
  I den evangeliska församlingen i hertigdömet Lauenburg i Schleswig-Holstein finns alla födelsenotiser från 1687 till 1876, då Standesamtsunterlagen tar över.
  Vigselnotiser finns för perioden 1735-1876 och begravningar från 1753 till och med 1876.
  Från Mecklenburg, Kirchspiel Ankershagen, Kreis Waren, ev. födelseböcker för tiden 1676-1787, vigselböcker för tiden 1676 - 1798 och dödböcker för tiden 1676 - 1790.
h) Franz Schuberts serie "Quellen und Schriften zur Bevölkerungsgeschichte Norddeutschlands"
 • Det är en serie som ständigt växer. Den dag dessa blir sökbara över Internet ökar möjligheten att fina anor i Pommern, Schleswig-Holstein, Brandenburg och Niedersachsen. Det är nämligen i dessa områden som arbetet kommit längst. Med start i äldsta kyrkobokföringstid fram till 1850.
i) Ortsfamiljeböcker är specifikt tyskt och dokumenteras av Deutsche Zentralstelle i Leipzig.
 • I Bestandsverziechnis Teil IV finns tysk genealogisk historia i det långa förordet. Några mellanrubriker kan återges: Utveckling av familjeregister under 500 år. Utvecklingen före år 1800: Från själaräkning till familjeregister. 1800-talet: Statligt eller kyrkligt ordnade familjeregister? 1900-1943 Från Ortsippenbüchern zum Dorfsippenbuch. Efter 1956: Från Ortsippenbüchern till datastödda hembygdsböcker (Heimatbücher)
j) DAGV ger ut småskrifter av värde:
 • Heft nr 12 Druckschriftenverzeichnis. Denna skrift redovisar för en de enskilda föreningarnas utgivningar
 • Heft nr 16 Mitgliederverzeichnis der DAGV. En oumbärlig skrift för alla föreningar som har någon medlem med tyska anor. Den innehåller stora kontaktytor, men det bör påpekas att den ska kompletteras med Internet-information.
k) Kirchenbücher. Bibliographie gedruckter Tauf-, Trau- und Totenregister sowie die Bestandsverzeichnisse im deutschen Sprachgebiet, av Eckart Henning och Christel Wegeleben, Neustadt an der Aisch: Verlag Degener(1991)


 • Bibliografi över tryckta register av kyrkböcker och arkivarier från tyskspråkiga områden. Sorterade efter församlingsnamn, innehållande orts- och namnindex samt särskild bilaga för minoriteter och militära arkivarier. ISBN/ISSN: 01702645
l) Deutsches Geschlechterbuch


m) Deutsche Familienarchiv
 • Dessa två är de stora uppslagsverken för en släktforskare. Sökandet i de hundratals banden underlättas nu av CD-stöd.
n) Tyska ortsregisterböcker
 • Sådan litteratur är oumbärlig för en släktforskare. Samtalen på de heltyska Internet-listorna visar att det är ett ytterst svårt område även för tyskarna själva. Det finns en del i Sverige bl a på Riksarkivet och på Hintzebiblioteket, men förfrågningar via Internet via särskilda webbplatser lär behövas för svenska forskare.
o) Christoph Lenhartz: "Kirchenbücher des Ostens"
 • Här finns en sammanställning över alla av mormonerna mikrofilmade kyrkböcker (Geburts-, Tauf-, Trau-, Sterbebücher) från tyska församlingar i dagens Polen och andra östeuropeiska stater. Här finns uppgifter om vilka tidsperioder böckerna täcker samt mormonernas filmnummer. Boken är utgiven på Degeners förlag 1994.
p) Lars Hallberg: "Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv 1840-1990"
 • Boken är utgiven 2001 av Riksarkivet. Registret berättar en hel del om det baltiska och nordiska inslaget genom sökord som balter, båtflyktingar, danska polistrupper, desertörer, evakuerade barn, flyktingförläggningar, utländska hembiträden, f d koncentrationslägerfångar, norska barn och tyska krigsgravar. Utländska artister fick söka tillstånd under 1800-talet för olika slags ambulerande tillställningar. Först 1910 behövdes inresevisering, arbetstillstånd mm. Boken kompletterar på ett utmärkt sätt Elisabeth Reuterswärd och Landsarkivets i Lund skrift, som var en översikt över arkivmaterial om invandrare med tonvikt på den lokala myndigheternas arkiv under 1900-talet. Denna skrift utkom 1995.
p) Övrig litteratur

Överregional
 • Josef Karlmann Brechenmacher, Etumologisches Wörterbuch der Deutschen Familinenamen 2 Bände, Limburg a.d. Lahn 1957-1963
 • Hans Bahlow: Deutsches Namenlexikon
 • Hans Bahlow: Deutschlands geografphische Namenwelt, Etymologisches Lexikon der Fluß und Ortsnamen alteuropäischer Herkunft
 • Meyers Orts- und Verkehrslexikon des Deutsches Reich
 • Die Ahnenlistekartei von Hans Neßler....Just nu i flera häften som också finns samlade i en CD
 • Lexikon deutsche Hugenotten-Orte mit Litteratur- und Quellennachweisen für ihre evangelisch-reformierten Gemeinden von Flamen, Franzosen, Waldensern und Wallonen. (3-9802515-8-6)
 • Siebmachers Wappenbücher (en stor serie) Lägg märke till att familjevapnet var en självklarhet också för en borgare.
 • Konkordanzen und Auflösung der Abkürzungen zum Siebmachereschen Wappenwerk (ISBN 3-7686-7010-4)
Ostpreussen
 • E. Grigoleit: Neues Verzeichnis ostpreussischer Kirchenbücher sovie der vor 1874 angelegten Personenstandsregister, Ailringen 1958.
  Här stämmer i alla stycken inte angivna förvaringsplatser för arkivarierna.
Pommern
 • Hans Bahlow: Pommersche Familiennamen, Ihr Geschichts- und Heimatwert Stiftung Pommern. Katalog der Bibliothek. Systematischer Katalog.
  Die Gemeinden und Wohplätze Pommerns nach dem Stand von 1932 mit Ergänzungen 1919 bis 1945. Teil 1 A och Teil 1 B (Genealogischen Archiv Kreplin. Nr 1)2q
  När Teil 2 så småningom kommer så får vi en beskrivning av hur arkivläget ser ut på varje Gemeinde.
 • Pommersche Kirchenbücher und Standesaamtsregister 1968, in Baltischen Studien, Jg. 1968 S. 115-122
 • "Collection Analysis Report, Summary of Family History Department Library Microfilm Holdings, Province of Pomerania, Germany". Compiled by the Genealogy Society of Utah, Family History Library, International Unit, SLC, 1998.
 • Materialien zur Bevölkerungskunde Pommerns, Stadt Stolp I, Einwohner und Bürger 1600-1850, utgiven av Klaus-Dieter Kreplin, Herdecke 1999. (Ur "Genealogischen Archiv Kreplin", ISSN 0936-8914, Nr. 2)
 • Trau- und Proklamationsregister der Dom-, Nicolai- und Alt-Lutherischen Kirche 1801 - 1874 von Cammin, Kreis Greifenhagen, Pommern, av J. Dietrich Woermke, Erschienen, Witten, 1999
Westpreussen och Danzig
 • Westpreussisches Geschichtsverein har en serie Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens
  "Die orts- und Flurnamen der Koschneiderei"
  "Die Geschichte der Koschneiderei. Ihre Bevölkerung im Jahre 1772 und Ende 1919" von Dr Jospeh Link (Danziger Verlagsgesellschaft Paul Rosenberg 1926)
 • Ostdeutsche Familiengeschichtsforschung av Oliver Dix. Temahäfte från Deutschland und seine Nachbarn - Forum für Kultur und Politik. Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen
 • Staatsarchiv Danzig - Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 1945. Utgiven av Bundesinstitut für Ostdeutsche Kultur und Geschichte (2000).
Brandenburg och Berlin
 • Georg Grüneberg: Kirchenbücher, Kirchenbuch-Duplikate und Standesamtsregister der ehemals brandeburgischen Kreise. Mit Karte. Verlag G. Grüneberg Lenzen (ELBE), 1998
 • Familienforschung in Mitteldeutschland, Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e.V. (AMF). Namens- und Ortsregister Jahrgänge 1993-1996
Schlesien
 • Wegweiser durch die Bestände des Staatsarchivs Breslau. Utgiven av Bundesinstitut für Ostdeutsche Kultur und Geschichte (1996).
Mecklenburg
 • Ernst Bahr: Mecklenburger in Osteeuropa. Utgiven av Herder-Institut, Marburg

Sökmotorer för tyskspråkig litteratur:

För vissa regioner rekommenderas särskilda sökprogram: