Medlemsansökan Föreningen G-gruppen

Du blir enkelt medlem hos G-gruppen genom att skicka e-post till

kassoren@g-gruppen.net med följande uppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefon

Lämna gärna kompletterande uppgifter till föreningen om vilka familjenamn, orter, områden, yrken eller annat som kan intressera eller skapa kontakt med andra medlemmar som forskar på samma områden.

Vi vill gärna också ta del av ditt födelseår, för att kunna få en uppfattning om åldersfördelningen bland våra medlemmar.

Så här betalar du medlemsavgiften på 125 kronor. Medlemsavgiften gäller för 2023.

  • Plusgiro nr 16 30 02-9

Det går även att betala via PayPal.

  • PayPal adress - payments@g-gruppen.net

Du som är bosatt i ett euroland får betala en årsavgift på 14,00 € genom att sätta in beloppet vårt Plusgirokonto

  • Plusgiro nr 16 30 02-9 IBAN: SE70 9500 0099 6026 0163 0029

OBSERVERA Var noggrann när du fyller i IBAN-numret. Om uppgifterna inte är exakt överensstämmande, får vi betala en "straffavgift" på 6,70 € till Plusgirot. Om du är osäker på hur betalningsblanketten skall fyllas i, så tala med din bank.

Efter att vi erhållit medlemsavgiften kommer du att få ett mail med inloggningskod till medlemssidorna på hemsidan och även tillgång till diskussionslistan.

Genom att lämna dina uppgifter till oss godkänner du att vi registrerar dessa digitalt i vårt medlemsregister för föreningsinternt bruk och meddelanden till dig. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut eller säljas till tredje part.

Uppdatering av medlemsuppgifter
När du vill göra adressändring, e-poständring eller har frågor som rör medlemskapet:
kassoren@g-gruppen.net


Copyright © G-gruppen