Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida

Projektet:

Över Östersjön CD nr 1


Resande mellan Ystad och Greifswald/Stralsund/Stettin/Rostock/Lübeck
Utgivningsdatum 2006-12-15
Utgivare: Föreningen G-gruppen, Allén 7-9, 172 66 Sundbyberg

CD-skivan innehåller cirka 1200 digitalfotograferade originalhandlingar och ett register om drygt 21 000 poster med notering om resor mellan Sverige och kontinenten. Registret är sökbart på namn, yrke, ort, datum etc. Skivan används i vanlig PC. När sökning gett resultat kan det användas för direkt tillgång till motsvarande dokument på bildskärmen på egen PC.
Registret bygger på material från följande arkivbildare:
Materialet rör tiden 1830-1869, med begränsat omfång efter 1860, då passtvånget upphörde. För vissa perioder finns luckor i materialet. Den typ av dokument som använts är:

Från Ystads fästning har hämtats uppgifter ur samtliga dokumenttyper, från Malmöhus läns landskansli endast uppgifter om utfärdade pass och endast de som avser utrikesresor till stater på kontinenten (ej inrikes eller till Danmark).

Pass utfärdades på numrerade passblanketter, som ingick i en tryckt serie för Malmöhus läns länsstyrelse. När pass utfärdades togs en avgift (passlösen), som skulle redovisas av länsstyrelsen. För varje pass noterades avgift samt namn, sysselsättning, tidpunkt, destination etc. för den som tog ut passet.

Anteckning om ankommande och avresande var en del av kontrollen av resenärer i inrikes och utrikes resor. Uppgifter lämnades via länsstyrelsen m.fl. till central myndighet. I Ystad sköttes uppgiften av den militäre kommendanten.

Efter en särskild förordning togs en ’passageraravgift’ av dem som reste utrikes. Avgiften redovisades till Flottans pensionskassa och användes till pensionerade i Flottan, änkor och barn enligt särskilda regler. ’Passageraravgiften’ infördes 1735 och upphörde 1851.

Pass utfärdades för begränsad tid och till bestämda destinationer. Efter slutförd resa kunde passet lämnas in vid ankomsten. Ett antal sådana pass finns i materialet till denna CD.

Föreningen G-gruppen
Projektet Över Östersjön
© 2006

Att läsa: Gunnar Ståhl, ”Postjakttrafik och resande mellan Ystad och Stralsund 1683-1861”, i Att resa i arkiven. 2004 (Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven), (Stockholm 2004).


Uppdaterad 2006-12-30. Copyright © 2006 Lars Craemer.