Volymen fotograferad av G-gruppen

Projekt Över Östersjön

Malmöhus Läns Landskansli

Vol EIV 02


Passagerarrapporter till och från Ystad 1776 - 1788
Sida Datum Till/från platser i utlandet Passagerare
Bild 1 Volymetikett
Bild 2 1776-02-13 Utående till Stralsund Deserteuren Johan Heidmansch, Dito Johan Smitt.
Bild 3 1786-02-17 Utående till Stralsund Öfwer löparen Christen Hansson.
1786-02-20 Soldaten Peter Seegren, Soldaten Nils Hurtig, Lieutenanten Hr Wachenfeldt, Capitainen Hr Baron Carl Philip von Blixen, Jägaren Frans Barthels, Carl Barthels, Soldaten Ernst Siemon,
Bild 4 1786-04-24 Utående till Stralsund Fändriken Hr Carl Ludvig von Zanden, Matroserna Petter Laurén, Anders Friedland och Pet: Sörensson,
1786-04-25 Hustrun Margareta Sophia Schmittberg med trenne barn, Soldat hustrun Anna Maria med ett barn.
1786-05-01 Soldaterna Friedrich Lernfelt, Pehr Dahlgren, Lars Torngren, Pehr Kiöping, Andreas Lilljegren, Herman Hendtfeldt, Matrosen Christopher Krook, Styrmannen Serne Nordström, Timmerman Sven Pettersson, Matroserna Nils Ludvig, Jonas Siöström, Ola Svensson, Jungmannen Håkan Ohlsson, Gåssen Andreas B
Bild 5 1786-05-01 fortsättning från föregående Soldaterna Jacob Stadler, Sven Hallqvist med hustru, Jöns Lundberg, Nicolaus Ingerman, Hans Pehrman, Nils Lundgren, Åke Wernberg, Jöns Yström, Jonas Johanssen, Friedrich Fien, Corporalen Samuel Helin, Soldaterna Bartholemaus Brucker, Wilhelm Bung. Soldaten Johan Schwatz. Deserteuren Georg Dickman. Deserteuren Heinrich Direkssen. Soldaten Paul Kreps. Hussaren Petter Utter. Deserteuren Johan Georg Schnega. Grosshandlaren Georg Gustaf Stegeman med hustru Johanna Charlotta Wigert, Betient Johan Salomon, Pigan Greta Stina Lundman.n Greta Stina Lundman.
Bild 6 1786-05-02 Utående till Stralsund Lieutenanten Herr Gustaf von Vogelsang med Betient, Soldaten Johan Petter Ahlbeck,
1786-05-03 Ankom KronPr. Güstav Adolph från Stralsund Under Constaplarne Lars Lundqvist och Pehr Envåld, Soldaten Nils Nordström.
1786-04-30 Corporal Sminck med hustru och 2 barn, Handels Juden Magnus Hirsch, Soldaterna Michaelis och Geife. Hussarerna Springinsfeldt och Leverentz med hustru, Herr Lieutenant Morian med Betient, Hussarer Landau, Hackel och
Bild 7 1786-04-30 fortsättning från föregående Handelsmännen Hagemeister och Bouck. Betienter Hagenow och Mierendorf. Cancellisten Marquardt. Hr Lieutenant von Norrman med en Betient.
Bild 8 1786-05-18 Utående till Stralsund Peruquemakare Gottfried Knoblock, Herr Auditeuren Herman Backer med Betient.
1786-05-19 Ryttmästaren Hr Bengt Lilljehöök, Majoren hr B. F. de Charliere.
1786-05-23 Kongl. Preussiska Envoÿeen Hr Baron von Keller med Domestiqver Fredric Adolph Hofmeister och Johan Wilhelm Schmalbach, Förra Chargé dÁffaires vid Sv. Hovet Guillaume Curtoys, Capitainen hr Chavalier de Marg
1786-05-24 Ankom KronPr. Güstav Adolph från Stralsund Skomakare Gesällen Johan Häckt.
1786-05-22 Soldaten Diederichs hustru, Hr Roselin och dns Fru, Hr Doktor Kraak och dns Fru.
Bild 9 1786-05-22 fortsättning från föregådende Herr Brinckman, En Piga, Pionieren Peterson, Majoren Herr Baron von Blixen med Betienter Bartels och Schultz, Studiofus Schultz, Corporal Schmidt, Jägaren Hagemeister.
Bild 10 1786-05-01 Ankom Küng Güstaf från Stralsund Pigan Kellman, Hr Secreteraren Michel, Hr Capitaine Hierta, Hr Handelsman Schwabe, Kammar Musicus Schwaneutsky med hustru, Hr Lieutenanten Ekenstein, En dreng, Hr Cornet Sefeman, Betient Westgard.

Detta är ett utdrag ur volymen. Resterande 113 transkriberade sidor kan du läsa som medlem på hemsidan.

Copyright © G-gruppen