Föreningen G-gruppens projekt Över Östersjön
Vill du vara med att registrera passagerarlistor?

Styrelsen i projektet Över Östersjön har beslutat att fullfölja projektet efter en tids uppehåll.

Över Östersjön innebär transkribering av inscannade passagerarlistor under åren 1690-1864 i trafiken mellan södra sverige och de f.d. svenska områdena i norra tyskland .

En förteckning och även exempel på scannade dokument finner du här. Exempeln visar en otranskriberad sida 1690-1695 och en transkriberad sida 1776-1788.

Om du har intresse och möjlighet att deltaga, tag kontakt med projektgruppen för information om hur transkriberingen utföres. Vi hoppas att höra ifrån dig.


Uppdaterad 2017-12-14. Copyright © G-gruppen