Projektet "Över Östersjön"


Östersjön - vår bästa landsväg genom tiderna.

Förbindelserna över Östersjön rymmer mycket av intresse för släktforskare. Många av oss har anor i de länder som ligger på andra sidan havet.

Under medeltiden var Östersjöns vatten den bästa förbindelseleden och det var självfallet det sätt man oftast använde. Åar och floder har också i alla tider varit förbindelseleder, och skogarna har skapat gränser. Det gick mycket fortare att komma från Kalmar till Danzig än till Stockholm och Göteborg. Än idag är de tyska floderna och kanalerna billiga och effektiva transportleder.

Vem reste över Östersjön

Europas religionskrig har skapat stora flyktingströmmar, som också berört Sverige. Till Östersjöområdet kom skottar, reformerta, mennoniter, judar och väldigt många köpmän och yrkesfolk från tyska och nederländska områden. Inom tyska områden fanns t ex stora folkförflytningar av Hugenotter och Salzburgare till nya boendeområden. Efter andra världskriget kom den stora fördrivningen från öster till väster.

Människor sökte nya försörjningsmöjligheter. Staterna - även Sverige - värvade fackkunnigt folk, t ex vävare, hammarsmeder, trädgårdsmästare, bårdskärare, murare, soldater och officerare. Värvningar har pågått i alla tider.

Stormaktstiden

Sverige utvecklades på 1600-talet till en stormakt. Fartyg transporterade trupper, hästar och förnödenheter till krigsområden runt Östersjön där Pommern blev en svensk bas. Det blev nödvändigt att skapa snabbare och säkrare postgång mellan Stockholm och tyska områden, där Gustaf II Adolf och Axel Oxenstierna ledde svenska trupper under det trettioåriga kriget. Ystad var utan jämförelse den viktigaste hamnstaden för resande mellan Sverige och Pommern.

Projektet

Efter det att projektledaren Gunnar Ståhl gått bort 2010 avslutades projektet. Under våren 2012 har projektet startats om med den ändrade målsättningen att allt material skall presenteras på G-gruppens hemsida, där det skall vara möjligt att söka enskilda resenärer över Östersjön.


Uppdaterad 2018-05-26. Copyright © G-gruppen