Program för Flensburgsmötet

Migrationsseminarium för södra Östersjöområdet och linjen Norge-Danmark-Sydsverige- Nordtyskland den 14-15 september på Dansk Centralbibliotek i Flensburg

Seminariet genomförs med stöd av Nordisk Kulturfond, København.

Fredagen den 13 september 2002
15.00Arbetsträff för Gustaf von Gertten, Birgit Flemming Larsen och Rune Nedrud
Genomgång av arbetsfördelning. Kontroll av lokaler mm
Dansk Centralbibliotek, Borgerforeningen mm
Lördagen den 14 september 2002
10.30Samling Gustaf von Gertten, GvG, Rune Nedrud, RN. Birgit Flemming Larsen, BFL
11.00Arkivarien von Hoyningen gen. Huene berättar om bestånden i Landsarchiv Flensburg
11.40Birgit Flemming Larsen, BFL, leder samtal kring detta arkiv
12.00Lunch
13.00Introduktion, mål och presentation, BFL och GvG
13.30Migrationshistoria i Schleswig-Holsteinsomådet (Bl a Jesper Zedlitz)
14.00Paus
14.05Danska perspektiv. Danska fångläger (1945) och Kartoffeltyskar, BFL
15.00Kaffepaus
15.20Hans-Jürgen Schmitz, HJS: Migration Sydsverige-Nordtyskland (VP, M, SH)
16.00Tyska databanker: Jesper Zedlitz, JZ.
16.40Samtal kring databanker.
17.00DIS, Danmark, Norge och Sverige om sina databaser.
+EMIBAS (Åke Kjellqvist) Georg Agerby, GA, leder
17.30Paus och middag
Efter middagen två parallella träffar
19.00Nordiskt samarbete inommigrationsforskning kring Östersjö- och Nordsjö-området. Ledare: BFL + HJS
19.00Samarbete DIS, Norge, Sverige, Danmark och Verein für Computergenealogie. Ledare: GvG
20.00Informell sammankomst
Söndagen den 15 september 2002
09.00Återkoppling från lördagen GvG, BFL
09.40Rapport från föreningar med migrationsperspektiv.
Vad pågår just nu. Registreringar, Verkartungen, Filmningar mm av intresse för forskare från andra länder.
Ernst Schroeder redogör också för Greifs och AGoFFs arbete. Här kommer således många korta redogörelser och anföranden. GvG, BFL, RN
11.00Tore H Vigerust: Rostock - Oslo
11.40Samtal om Mecklenburgs nordiska relationer - och migration
12.00Lunch
13.00Teds visioner. Ted Rosvall kommer med förslag på ett nordiskt-tyskt samarbete i såväl konkreta som visionära former.
13.40Samtal kring Teds visioner
14.00Utvärderingssamtal. RN, BFL och GvG
14.30Kaffe
15.00Avresa för alla.