Föreningen G-gruppen

55. Deutschen Genealogentag i Schwerin

Die Dänen, Norweger und Schweden kommen
nach Schwerin am 19. - 21. September 2003

Genealogkongressen i Schwerin erbjuder ett unikt tillfälle för alla som forskar på Tyskland att få kontakt med tyska forskare och därmed kunna komma vidare i sin egen forskning. Missa inte den möjligheten! Besök Schwerin den 19 - 21 september 2003!

Information om det nordiska deltagandet vid DGT, samt anvisningar och tips till de nordiska deltagarna

Innehåll

55. DGTKonferensens officiella hemsida
Nordiska deltagareKommer att uppdateras löpande allt eftersom nya deltagare tillkommer
Planeringsbrev Nr 1Behandlar kongresshotellet, den svenska utställningen i Schwerin, anmälningsrutiner, inackorderingsmöjligheter samt båt- och tågförbindelser.
Planeringsbrev Nr 2Behandlar kongressen och utställningen med öppethållningstider samt de närliggande arkiven, deras deras adresser, telefonnummer och vilka tider de har öppet.
Planeringsbrev Nr 3Beskriver hur annorlunda det är att forska i nuvarande Tyskland och tidigare tyska områden, samt en vägledning hur man kan göra i sin egen forskning.
Planeringsbrev Nr 4Behandlar anmälan till kongressen, om lokaltransporter, länkar till kongressens officiella webbsida samt om vad man kan finna i arkiven i Mecklenburg.
Planeringsbrev Nr 5Behandlar var G-gruppens delegation skall bo, hur den kommer att arbeta, intresset av DIS verksamhet, samt vikten av att tidigt boka hotell eller bostad.
Planeringsbrev Nr 6Informerar deltagarna om att Anmälningsblanketten skall vara ifylld och Gustaf von Gertten tillhanda senast den 20 juni. Vidare behandlas G-gruppens åtgärder för att de nordiska deltagarna skall slippa administrativa kostnader.
Planeringsbrev Nr 7Det är det sista planeringsbrevet i denna informationsserie inför 55. Deutscher Genealogentag. I brevet berättas om de satsning som gjorts främst från Sveriges Släktforskarförbund och DIS på den samlade utställning, som de nordiska släktforskarna kommer att göra i Schwerin.

55. Deutschen Genealogentag i Schwerin

På 55. Deutschen Genealogentags officiella hemsida finns information om konferenshotellet, programmet för konferensen, medföljandeprogrammet samt kartor och annan information om Schwerin.

Beträffande anmälningar för de nordiska deltagarna har G-gruppen förhandlat om speciella villkor. Läs mer om detta på Planeringsbrev Nr 6 nedan!

Åter till början

Nordiska deltagare

Vilka släktforskare kommer från Sverige?
Sveriges Släktforskarförbund:
         Ted Rosvall
Sam Blixt
Hans Egeskog
DIS, Sverige:
Olof Cronberg
Björn Janson
Skånes Genealogiska Förbund:
Sven Horndahl
Åke Kjellquist
Guno Haskå
Landsarkivet i Lund:
Jan Dahlin
Bengt Danielsson
Jan Torstensson
Gösta Gansmark
Genealogiska Föreningen och Föreningen G-gruppen:
Gustaf von Gertten
Jürgen Weigle
Lars Craemer
Ingemar Goliath
samt dessutom
Gunilla Isaksson, Stockholm
Thomas Murray, Stockholm
Hans-Jürgen Schmitz, Karlskrona
Gunnar Ståhl, Stockholm
Hans Willén, Helsingborg

Vilka släktforskare från Norge är inbokade?
Sølvi Arntzen
Svein Wiborg

Vilka släktforskare från Danmark är inbokade?
Georg Agerby
Inger Burchard
Werner Wittekind

Vill du själv delta i Schwerin?
Anmäl dig då snarast på adressen: gustaf@g-gruppen.net!

Åter till början

Planeringsbrev för de nordiska deltagarna vid 55. Deutscher Genealogentag in Schwerin

27 april
Planeringsbrev Nr 1

Hej
vi kommer att i maj månad sända ut ett antal e-brev med information inför 55. Deutscher Genealogentag och hoppas på ett stort nordiskt deltagande.

Arrangörerna har fått ett löfte av oss att vi ska samordna förskotts-inbetalningar för luncher, middagar och arrangemang. Sveriges Släktforskarförbund kommer att ta ansvar för de svenska inbetalningarna.

I förhandlingar med arrangörerna har vi betonat att de nordiska länderna inte kan acceptera några avgifter för deltagande eller besök. Men det förutsätter att vi samordnar även detta. (Om tyska traditioner på detta och andra områden redogör vi för i ett kommande brev) Samtidigt har vi sagt att "vi kommer att ta vårt ansvar" vad det nu kan innebära. Det är vi som avgör hur långt det sträcker sig.

Detta e-brev behandlar nu också beställning av hotellrum, tågförbindelser och båtförbindelser.

Hotell Crowne-Plaza är skådeplatsen. Sveriges Släktforskarförbund har för den svenska representationen beställt 10 löpmeter vägg. Kostnaden för detta kan vi informera om på förfrågan.

Beställning av rum kan ske på crowne-plaza-schwerin@t-online.de
Webbadressen är www.crowne-plaza.m-vp.de.
Enkelrum kostar EUR 79 - uppge 55.Deutscher Genealogentag. (I denna prisklass är det ont om rum i Schwerin så det brådskar)

www.schwerin.de kan du klicka på turistbyrån och på hotell. Enklast är att använda deras blankett, som går till Stadtmarketing Schwerin och ange då prisklass på rummet. Det finns andra prisklasser.

Båtförbindelser finns Gedser-Rostock (Scandlines) Färjan går varannan timme - överfarten tar två timmar.
och Trelleborg - Rostock. (www.ttline.se). Delphin tar knappt tre timmar för överfarten.

Tågförbindelserna ser ut så här:Restid:
Berlin - Schwerinca ett tåg i timmendrygt två timmar
Rostock- Schwerinfärre än ett tåg i timmen65 minuter
Kiel - Schwerinca ett tåg varannan timme   ca två timmar
Hamburg - Schwerin   ett tåg varje timmeca knappt tre timmar
Mer information finner du på www.bahn.de.

Hälsningar Gustaf

Åter till början

27 april
Planeringsbrev Nr 2

Fredagen den 19 september ska utställningarna vara färdiga ca kl 17.00. Med tanke på att arrangörerna har en presskonferens kl 13.00 så bör det finns möjlighet att svara på frågor och visa CD och annat i detta sammanhang.

Jag antar att de nordiska deltagarna lämnar Schwerin på söndagkvällen även om det också traditionsenligt finns ett måndagsprogram. Detta kommer att översändas inom en vecka.

Flera av arkiven har sagt att de kan tänka sig att ha öppningstider som passar de nordiska deltagarna. Det bör vi ha rett ut före den 5 juni. Lägg märke till att Mecklenburg har tillgång till all kyrkobokföring på mikrokort. I Pommern är det tyvärr inga möjlighete att få samma service.

Här finns en genomgång av arkiven:
 • Wojewodschaftsarchiv Stettin
  Montag 8.30-18.00
  Dienstag bis Freitag 8.30-15.00
 • Landeshauptarchiv Schwerin
  Graf-Schack-Allee 2
  19053 Schwerin
  Tel.: 0385-5929621
  E-mail: lesesaal@landeshauptarchiv-schwerin.de
  Montag: geschlossen (Der Direktor Dr. Röpcke ist aber bereit, den Benutzersaal am 22. September für Schweden zu öffnen, wenn eine "gezielte Nachfrage" besteht. Wenn es also genügend Interessenten gibt, kann im Archiv am 22. September gearbeitet werden).
  Dienstag-Donnerstag 8.00-17.00
  Freitag 8.00-15.00
 • Landeskirchliches Archiv
  Münzstraße 8
  19055 Schwerin
  Tel.: 0385-5185141
  Montag, Mittwoch 8.15-17.00
  Donnerstag 8.15-12.30
  Freitag: geschlossen (Dr. Wurm erklärte sich bereit, Benutzern aus Schweden am 19. September von 8.15-17.00 sein Haus zu öffnen)
 • Stadtarchiv Wismar
  Altwismarstraße 7-17
  23966 Wismar
  Tel.: 03841-220090
  Montag-Mittwoch 9.00-15.30
  Donnerstag 9.00-17.30
  Freitag: geschlossen (Auch Herr Giese ist bereit, für schwedische Benutzer nach Anmeldung sein Haus am 19. September von 9.00-15.00 zu öffnen)
 • Stadtarchiv Stralsund
  Am Johanniskloster 35
  18439 Stralsund
  Tel.: 03831-666488
  Montag-Donnerstag 9.00-17.00
  Freitag: geschlossen
 • Stadtarchiv Rostock
  Hinter dem Rathaus 5
  18050 Rostock
  Tel.: 0381-3811361
  E-mail: stadtarchiv@rostock.de
  Montag, Mittwoch, Donnerstag 9.00-12.00, 12.30-16.00
  Dienstag 9.00-12.00, 12.30-17.30
  Freitag: geschlossen (Auch Dr. Schröder ist bereit, sein Haus am Freitag, dem 19. September, schwedischen Besuchern für die Benutzung zu öffnen. Er bietet zunächst als Öffnungszeit 9.00-12.00 an, die er aber bei Bedarf verlängern will. Er bittet mich aber - und ich habe zugesagt - die Wünsche der schwedischen Benutzer hinsichtlich von Benutzungsterminen und -inhalten zu sammeln und ihm spätestens vier Wochen vor dem Genealogentag zu übermitteln).

Hälsning Gustaf

Åter till början

11 maj
Planeringsbrev Nr 3

Mycket är annorlunda i Tyskland, inte minst när det gäller möjligheten att släktforska och regelverket för en förening. Därför skriver Jürgen och jag ett gemensamt brev som kan ge anledning till reflektioner.

1945 stod jag på kajen i Malmö och såg båtar komma. Och jag bestämde mig då för att lära mig förstå vad som hänt under nazismen. För det krävdes mycken läsning av tysk historia alltifrån 30-åriga kriget via 1800-talets Junker-välde fram till 1900-talets händelser.

Jürgen fanns 1945 på flykt västerut. Hans historia kommer du så småningom att få läsa på www.g-gruppen.net

Hälsning Gustaf

ALLT BÖRJADE 1933

En kort "bruksanvisning" inför träffen i Schwerin

De nutida tyska släktforskarföreningarnas beteenden är fortfarande påverkade av den genealogiska forskningens början i Tyskland vid förra sekelskiftet och nazisternas senare övertagande av frågan i "sin kamp" för det renrasiga folket. Den som vill fördjupa sina kunskaper i ämnet rekommenderas att läsa ett utmärkt forskningsarbete som finns hos www.volkmar-weiss.de/publ7-pass.html och som omfattar trettio sidor text och femton sidor fotnoter.

Hitler och Himmler tog således genealogin i sin tjänst med allt vad det kunde innebära för genealogins anseende efter kriget.

När det nya Tyskland skulle skapas efter 1945 gjordes allt för att detta aldrig mer skulle kunna bli en stormakt, aldrig mer en diktatur, aldrig mer skulle man kunna förfölja någon på grund av ras, religion eller politisk åsikt. Således skulle medborgarnas integritet långtgående skyddas och statens makt decentraliseras. Detta medförde även konsekvenser inom genealogin.

Den tyska sekretessen är i praktiken oerhört besvärande för släktforskare. Så kan t ex en sökning på en person hos ett "Standesamt" (1876 och senare) vara omöjlig om man 1) inte kan visa att det är en släkting i rakt stigande led, 2) att man har exakta datum att ange och 3) är beredd att betala vad det kostar. Ett besök på arkiv är som regel avgiftsbelagt och platsbokning nödvändig.

En tysk förening omges av en betydlig strängare lagstiftning än den svenska. Registreringen vid domstol som "eingetragener Verein" (e. V.) är för ideella föreningar en juridisk nödvändighet. Ett årsmöte i en tysk förening har procedurer som vi svenskar uppfattar som komplicerade och kraven på formalia är värre än hos oss.

Decentraliseringen ledde till att tyska takorganisationer är relativt sett svaga. DAGV, Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände e.V., har ingen styrka men är ändå den organisation som formellt ansvarar för de tyska släktforskardagarna.

Verein für Computergenealogie e.V. däremot har inte mer än ca femtonhundra medlemmar men har samarbetsavtal med de flesta tyska föreningarna. Vid 51. Genealogentag fick Computergenealogie uppdraget att organisera och sköta "Aktion Forscherkontakte" (FOKO). Varje till Computergenealogie ansluten förening har en FOKO-representant som ser till att alla genealogiska uppgifter från forskare sänds till Computergenealogie som också sörjer för att åtskilliga tyska adresskalendrar och telefonkataloger av äldre datum kommer alla tillgodo.

På ett tyskt föreningsmöte nämns så gott som aldrig DAGV men däremot alltid Computergenealogie.

När de nya tyska föreningarna skapades eller återskapades på 50-talet och därefter så låg sätena för dessa föreningar alltid i det som kallades Västtyskland. Så fick AGoFF sitt säte i Herne, Westfalen, hos Martin Opitz-Bibliothek, ett forskningsbibliotek som sysslar med områden öster om Oder-Neiße-linjen och därmed också Baltikum, Ukraina, Rumänien och Jugoslavien där tyska bosättningar fanns före 1945.

AMF, Arbeitsgemeinschaft mitteldeutsche Familienforschung, fick visserligen en knytning till Deutsche Zentralstelle für Genealogie in Leipzig, men sätet hamnade i väst.

I Mitteldeutschland, det som en period har kallats Östtyskland, bedrevs ytterst lite släktforskning och några föreningar fanns inte inom detta geografiska områd. Mecklenburgföreningen är inte mer än 6-7 år gammal och Pommerscher Greif är inte fyllda tre.

När Pommerscher Greif hade sitt årsmöte i form av ett seminarium i januari i Pommern-Zentrum i Travemünde, så kom medlemmarna dit från hela Tyskland. De två Schriftführer som funnits bor båda i södra Tyskland och ordföranden bor i Hamburg. Vi känner inte till någon tysk släktforskarförening som har ett årsmöte som tar mindre tid än en dag.

55. Deutscher Genealogentag in Schwerin kommer att präglas av allt detta och av de traditioner som skapats. Ska man vara borta en eller flera nätter så måste man bjudas på ett program - också för medföljande familjemedlemmar.

Vi har skrivit detta för att stimulera till en positiv syn på hur tyskarna har organiserat sin verksamhet. De är oerhört positiva till de nordiska länderna som under lång tid varit deras förebild för demokrati och frihet. Låt oss glädjas åt att vi äntligen får träffa släktforskare från vårt största grannland som läser Henning Mankell och Astrid Lindgren med stor entusiasm, vilket gör dessa författare till tyska storsäljare.

Var beredd på att du kommer att tilltalas på trevande svenska från en och annan tysk. Använd din tyska - även om den skulle vara knagglig. Det kommer att uppskattas av våra tyska värdar och vänner. Att du försöker...

Hälsningar

Gustaf von Gertten                   Jürgen Weigle
född i Skåne                            född i Danzig

Åter till början

13 maj
Planeringsbrev Nr 4

I slutet på maj får du en anmälningsblankett på svenska. Vi översänder till dem som önskar också de tyska originalen som dock är svåra att förstå för en nordisk deltagare. (OBS Inte för språket skull)

Här kommer uppgifter som kan underlätta planeringen:

Bilförare:
I konferenshotellet Crowne-Plaza finns garageplatser som kostar 8 EUR (obs uttalas på tyska ojrå och på svenska evrå) för 24 timmar.

Lokaltrafik i Schwerin:
Det finns möjlighet att beställa förmånsbiljett i förväg Använd denna länk för din planering. www.nahverkehr-schwerin.de/index2.htm

Information om Genealogentag finns på denna länk: genealogentag.de

Här finns mikrokorten för hela Mecklenburg när det gäller kyrkobokföringen:
1. Landeskirchlichen Archiv in Schwerin har det mesta ända t o m 1876. (Då skapades Standesämterna)
Undantag. Hos Stadtarchiv Wismar finns allt före år 1800
2. Landeshauptarchiv in Schwerin har alla Duplikaten och det gäller också för perioden efter 1876
Undantag: Hos Stadtarchiv Rostock finns Duplikaten efter 1876.

Använd webbsidorna www.g-gruppen.net som en lärobok inför Schwerinresan.

Vi ses i Schwerin!

Hälsningar

Gustaf von Gertten, Ingemar Goliath, Jürgen Weigle, Lars Craemer
som representerar Genealogiska Föreningen och G-gruppen

Åter till början

26 maj
Planeringsbrev Nr 5

Vad uträttar vi i Schwerin?
Under denna rubrik kommer vi att rapportera planerna för de nordiska föreningarna. Vi börjar med Genealogiska Föreningen och Föreningen G-gruppen:

Gustaf, Jürgen, Lars och Ingemar kommer redan på kvällen den 18 september till Schwerin. Räknar med att träffa förbundsordförande Ted Rosvall vid detta tillfälle.

Vi kommer dock att bo i Wismar på
Gothia Hotel
Friedenshof 1 / Sella-Hasse-Str. 11
Tel.: 03841/ 3 27 40
Fax: 03841/ 3 27 41 03
och pendla till Schwerin. Garageplats ordnar vi i Crowne-Plaza Hotell för nätterna mellan fredag-lördag och lördag-söndag.

Flertalet deltagare bor för EUR 79 per natt på Crowne-Plaza-Schwerin.

 • Gustaf von Gertten kommer att ägna sig åt GFs Tauschpartner och CDn samt specialbevaka AMF vid ett möte.
 • Jürgen Weigle blir den nordiska truppens språkman och översättare, när det kniper. Han bevakar specialmötet med Agoff.
 • Lars Craemer bevakar specialmöte med Computergenealogie samt upprätthåller på webben en informationsavdelning för Schwerin.
 • Ingemar Goliath håller kontakten med Pommerscher Greif och Mecklenburgföreningen såväl före som under och efter Schwerindagarna.
 • Givetvis kommer vi att ta våra arbetspass vid den svenska utställningen.
 • Sammantaget så kommer G-gruppen att fortsätta informationskampanjen på tyska listor, så att alla tyska genealoger får klart för sig vilka vi är och vad vi har att bjuda på i Schwerin.

Föreningen DIS representeras av
Olof Cronberg, Växjö
och Björn Janson, Eslöv

För tyska forskare är ju Disbyt högintressant och det gäller ju också den organisationsform som DIS har.

Hälsningar

Gustaf von Gertten

P.S. Hotellrum får du själv boka. Men anmälan till Schwerin går via en svensk blankett som du får inom kort. D.S.

Åter till början

2 juni
Planeringsbrev Nr 6

Kära släktforskarvänner i Norden!

separat har vi översänt anmälningsblankett för Schwerin till alla som vi vet skall delta. Vi strävar efter att samla in alla nordiska anmälningar enligt avtal med arrangörerna och att också informera om vem som kommer till Schwerin.

I förhandlingarna i januari lovade vi att lägga ner ett omfattande informationsarbete
- för att få tyska forskare till Ronneby i augusti
- för att få flest möjligt antal nordiska forskare till Schwerin

Vi lovade också att utföra ett omfattande administrativt arbete för att underlätta för arrangörerna och minska deras kostnader.

I gengäld räknade vi med att så gott som helt och hållet utesluta alla deltagaravgifter för nordiska deltagare. Tyvärr har arrangörsgruppen varit splittrad i en byråkratisk del och en annan del som ser vår nordiska satsning om ytterst värdefull och viktig att stödja.

Vilken kompromissen blir till slut vet vi inte nu men vi är övertygad om att den blir fördelaktig för nordiska deltagare.

Med vänlig hälsning

Gustaf von Gertten

som haft regelbunden kontakt med arrangörsgruppen sedan september 2002.

Åter till början

31 augusti
Planeringsbrev Nr 7

Kära släktforskare som älskar nordiskt samarbete

Här kommer sista brevet i denna informationsserie inför 55. Deutscher Genealogentag.

Vi blir mer än 25 deltagare från våra nordiska föreningar varav flertalet kommer från Sverige. Det beror till stor del på den positiva attityd som Ted Rosvall, ordförande i Släktforskarförbundet och Sture Bjelkåker, ordförande i DIS-Sverige, visat. Sture hade önskat men kan inte vara med. Ted Rosvall leder den nordiska delegationen och föreläser också om furstliga relationer mellan Mecklenburg och Sverige under århundradena.

Det är också Sveriges Släktforskarförbund som ansvarar för utställningen i Schwerin på 12 löpmeter liksom för Internetanslutningarna. Tanken är att de nordiska deltagarna deltar som en enhet inom utställningen. Den tysk som ställer en fråga om en ana eller släkting vet ofta inte vem som har ett svar eller ett tips att komma med. Danmark, Norge eller Sverige.

Alla deltar med sina egna hemspråk kompletterat med en knackig tyska . Vi använder i huvudsak eget språk i trycksaker och på utställningen med vissa undantag.

Denna gång saknas representanter för finsk släktforskning vilket inte beror på ointresse utan på andra engagemang. Men vi kommer att tänka på dem i Schwerin när vi får frågor som vi inte klarar av men som vi vet att man klarat i Finland.

Vi hade hoppats få ett större skånskt deltagande. Möjligtvis kommer detta i form av spontantbesök. Skåneförbundet deltar med tre forskare och Landsarkivet i Lund med fyra specialister ledda av Jan Dahlin. Lundarkivet har för övrigt presenterat en tyskspråkig version på nätet av www.ddss.nu.

All information om 55. Deutscher Genealogentag in Schwerin finns på www.genealogentag.de.

Den information som sänts ut i två serier på svenska respektive tyska finns på denna webbsida. Det finns alltid möjlighet att besluta sig i sista stund och hälsa på i Schwerin.

med släktforskarhälsningar

Gustaf von Gertten

Åter till början

På denna sida kommer du så småningom att finna allt, som du behöver veta om Schwerin och släktforskarkonferensen i september 2003.
Uppdaterad 2003-09-02.