Föreningen G-gruppen
Styrelsen
FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV
FÖRENINGENS STADGAR


Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1 §
Föreningens namn är G-gruppen, Östersjögrannar, migration och tyska anor. Namnet förkortas till Föreningen
G-gruppen. Föreningen har sitt säte i Stockholm och har medlemmar i hela Sverige.
Föreningens namn är Föreningen G-gruppen - Genealogi över Östersjön. Namnet förkortas till Föreningen G-gruppen. Föreningen har sitt säte i Stockholm.
2 §
Föreningen, som är en ideell förening, har till ändamål att främja släktforskningen med betoning på svenska släkters förbindelser med Östersjögrannar, migration och tyska anor. Föreningen, som är en ideell förening, har till ändamål att främja släktforskning som avser migration och släktförbindelser över Östersjön.
3 §
Varje fysisk person med intresse för dessa släktforskarsyften är välkommen som medlem i föreningen. Varje fysisk person som vill främja dessa ändamål är välkommen att vara medlem i föreningen.